Cookies

Uuma nittartakkap cookies atorpaa atuisunut piuminarneruniassammat kisitsisillu atorlugit nassiuaatinut katersilluarnarnerummat. Cookiesit peeqqaarnagit Banken.gl iserfigigukku cookiesinik atuinerput akuerisimassavat. Cookiesit pillugit annertunerusumik atuarit qanorlu illit browserinnut anngutinnginnissaat paasisaqarfigalugu.

70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ikiortissamik nassaarit

> Netbank fjernsupport

> Akiliissummik mattussaanerit

> Imminut sullinneq

> Netbank pillugu

> Isumannaallisaaneq

> Akigititat piumasaqaatillu

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9.30 - 15.00

Fejl i BankINFO’s analyse af Grønlandsbanken

25. aggusti 2010

Grønlandsbanken overskrider ikke pejlemærke for ejendomseksponering, som nævnt i flere danske og grønlandske medier i dag.

Finansmediet Bankinfo og finansanalytiker Bjarne Jensen erkender at have misfortolket Grønlandsbanken i deres analyse af 61 pengeinstitutter i Rigsfællesskabet som er citeret i Børsen og en række andre medier i Danmark og Grønland.
Analysen har fejlagtigt påstået, at Grønlands største bank overskrider pejlemærket for ejendomseksponering. Bjarne Jensen erkender, at der er tale om en fejl, og at banken altså ligger under pejlemærkets maksimale værdi.
- Vi er en sund bank. Det kan alle selv forvisse sig om, når de læser vores regnskaber, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.
Bankinfos og Bjarne Jensens analyse tager afsæt i Finanstilsynets tilsynsdiamant der er udtryk for pejlemærker i risikostyringen og som først benyttes fra 2012. Analysen tager ikke hensyn til sammensætningen af Grønlands erhvervsliv, der domineres af store, offentligt ejede virksomheder. Analysen anfører, at Grønlandsbanken overskrider pejlemærket for store engagementer.
- Analysen tager ikke hensyn til, at en pæn del af vores store engagementer er Grønlands store, offentligt ejede virksomheder. Det er en type engagementer, som de fleste betragter som gode, stabile og af høj kvalitet, og som også Finanstilsynet hidtil har fundet fuldt ud tilfredsstillende, siger Martin Kviesgaard.
- Der er ingenlunde tale om en øget risiko eller en risikozone. Der er intet opsigtsvækkende eller hemmeligt i andelen af vores store engagementer. Det er kun naturligt, at store grønlandske virksomheder søger deres midler her i landet. Tværtimod viser alle sammenligninger at Grønlandsbanken har en solid og sund drift med samlet set en beskeden risiko, understreger Martin Kviesgaard.