Cookies

Uuma nittartakkap cookies atorpaa atuisunut piuminarneruniassammat kisitsisillu atorlugit nassiuaatinut katersilluarnarnerummat. Cookiesit peeqqaarnagit Banken.gl iserfigigukku cookiesinik atuinerput akuerisimassavat. Cookiesit pillugit annertunerusumik atuarit qanorlu illit browserinnut anngutinnginnissaat paasisaqarfigalugu.

70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ikiortissamik nassaarit

> Netbank fjernsupport

> Akiliissummik mattussaanerit

> Imminut sullinneq

> Netbank pillugu

> Isumannaallisaaneq

> Akigititat piumasaqaatillu

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9.30 - 15.00

Nyt i Netbank

10. oktobari 2012

Netbankens depotbilleder og billeder til handel med værdipapirer er ændret
 
Der er kommet et nyt menupunkt i din Netbank, som hedder Investering. Menupunktet erstatter de gamle menupunkter Depoter og Værdipapirer.

Vi har gennemført en modernisering af billederne med oplysninger om indholdet i dit depot. Herudover er det muligt at få vist beholdningsoversigten udregnet med 15 minutters aktuelle kurser. Det sker, såfremt du angiver datoen i dag som opgørelsesdato.
 
Menupunktet indeholder faneblade med forskellige oplysninger. Disse er kort beskrevet herunder.
 
Oversigt

Oversigten indeholder dine depoter samt de depoter, du har fuldmagt til.
Hvis du trykker på Ikonet ud for depotet vises Investeringsoverblik.
I højre side af skærmbilledet vises dagens vindere og tabere i dine depoter.
 
Beholdning
 

Beholdning viser de papirer, du har i det valgte depot.
I fanen Beholdning kan der vælges 3 forskellige visninger: Standard, Udvidet og Udvidet (ekskl. uafviklede handler og ordrer).
Herudover vises ved Standard i højre side en grafisk fremstilling af din beholdning, samt vindere og tabere i dette depot.
 
Bevægelser

I fanen Bevægelser kan du vælge forskellige visninger.
Standard
Gennemførte handler
Uafviklede handler og ordrer
 
Standard
Er gennemførte handler og øvrige transaktioner som er foretaget på dit depot. F.eks. en emissionsnota, hvis et aktieselskab har tegnet nye aktier. 

Gennemførte handler
Gennemførte handler er handler som er færdige og penge og papirer er på plads.
 
Uafviklede handler
Uafviklede handler er en handel, hvor banken har effektueret ordren, men pengene er endnu ikke hævet/indsat på din konto og papirerne er endnu ikke lagt ind/taget ud af dit depot.
Ordrer er en bestilling på en handel, som endnu ikke er gennemført.Funktionen erstatter det tidligere punkt Porteføljeberegning.
 
Investeringsoverblik


Investeringsoverblik viser en grafisk præsentation af dit depot.  Du kan således få et overblik over andelen af de forskellige papirer(grupper eller typer).
Der kan inddeles i maksimalt 8 grupper. Hvis der er mere end 8, vises de 7 største grupper enkeltvis og resten vises som Øvrige
Du kan vælge mellem forskellige opdelingsmetoder: Papirnavne, Papirtyper, Udstederlande, Valuta eller brancheopdeling.
 
Indstillinger


Hvis du ønsker at give dine depoter ”kaldenavne”, så du nemmere kan kende forskel på dem, kan dette registreres under indstillinger.
 
 
Køb/Salg 
Handel med værdipapirer er også moderniseret. Fremover foretages alle registreringer til brug for en handel med værdipapirer i ét skærmbillede, hvor det tidligere var nødvendigt at gå igennem 6 billeder.
 
Handelsbillederne er opbygget dynamisk efterhånden, som du foretager dine valg.  Det betyder, at de felter, som bliver vist er afhængige af, hvilke valg du foretager.
 
Hvis du ændrer i et tidligere foretaget valg, vil alle efterfølgende valg blive nulstillet, så du skal indtaste oplysningerne igen.
 
Herunder vises et købsbillede umiddelbart før godkendelse af overslaget.På alle skærmbilleder er der links i bunden, som giver dig nogle hurtige genveje til de forskellige funktioner.