Cookies

Uuma nittartakkap cookies atorpaa atuisunut piuminarneruniassammat kisitsisillu atorlugit nassiuaatinut katersilluarnarnerummat. Cookiesit peeqqaarnagit Banken.gl iserfigigukku cookiesinik atuinerput akuerisimassavat. Cookiesit pillugit annertunerusumik atuarit qanorlu illit browserinnut anngutinnginnissaat paasisaqarfigalugu.

70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ikiortissamik nassaarit

> Netbank fjernsupport

> Akiliissummik mattussaanerit

> Imminut sullinneq

> Netbank pillugu

> Isumannaallisaaneq

> Akigititat piumasaqaatillu

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9.30 - 15.00

Solide tal fra GrønlandsBANKEN

23. oktobari 2013

Grønlandsbanken opnåede et resultat før skat på kr. 92,5 mio. i de første tre kvartaler i 2013 mod kr. 110,2 mio.
i samme periode af rekordåret 2012.

Resultatet forrenter primo-egenkapitalen efter udbytte med 15,8 % p.a. Resultat før kursreguleringer og
nedskrivninger udgør 103,4 mio. mod kr. 106,7 mio. ved udgangen af 3. kvartal 2012. Trods faldet er
bankdirektøren tilfreds:

- Med den svage økonomiske udvikling i landet, er vi absolut tilfredse med at kunne holde en robust
indtjening og fremfor alt, at vi fortsat har små tab på kunder, også selvom vi hverken vækster på top- eller bundlinje.
I det lys er det også væsentligt at huske, at vi havde et rekordhøjt resultat sidste år, og at dette
år trods alt tegner til at blive det næstbedste i Grønlandsbankens historie, siger Martin Kviesgaard.

Udgifterne til at drive banken er svagt stigende, mens både indlån og udlån er faldet.
Nedskrivningerne er de laveste målt på et kvartal de senere år og udgør for året som helhed beskedne 0,3 % af bankens samlede
udlån.

- Vi mærker den negative vækst i Grønland ved et mindre fald i vores udlån, men fortsat ikke ved dårligere
betalingsevne hos vores kunder. Kigger vi isoleret på de sidste tre måneder er udlånet dog stort set
uændret. Selvom det er lidt for tidligt at give en nagelfast vurdering, er det en indikator for, at også faldet i
samfundsøkonomien tager af, siger Martin Kviesgaard.

Grønlandsbankens solvensprocent er øget til 20,8 %, uden indregning af periodens resultat, mens det
solvensbehovet er opgjort til 10,4 % og kapitalbufferen er dermed en af de højeste blandt pengeinstitutter.

For året 2013 som helhed fastholder Grønlandsbanken forventningerne om et resultat før kursreguleringer
og nedskrivninger i niveauet kr. 125 -145 mio., mod kr. 141 mio. i 2012.