GrønlandsBANKEN øger toplinjen
22. oktobarip 2014

Solidt regnskab fra GrønlandsBANKEN. Vækst i udlån, god basisdrift og store kursgevinster.

For årets første ni måneder viser regnskabet en fremgang på 23,1 mio. kr. til 115,6 mio. kr. før skat i forhold til samme periode sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen med 19 % p.a. Udlån og garantier stiger med 249,7 mio. kr.

- Det er meget tilfredsstilende at vores udlån og garantier stiger i år, selvom vi isoleret for tredje kvartal har et fald. Det er tilfredsstillende i en tid, hvor det grønlandske samfund ikke er i vækst, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

God service giver overskud

Ifølge bankdirektøren hænger det pæne kvartalsregnskab også sammen med en meget aktiv indsats over kunderne.

-Vores nye filial i Aasiaat har travlt, og billedet er det samme i de andre filialbyer. Det viser, at det virker at investere i den enkelte kunde og prioritere det lokale. God service handler om at tage udgangspunkt i den enkelte families muligheder. Tættere kontakt og et mere personligt fokus skaber tryghed. Det giver glade kunder og mere forretning, vurderer Martin Kviesgaard.

Bankdirektøren begrunder det solide resultat med en styrket basisdrift på grund af flere erhvervskunder, en markant stigning i kunders handel med værdipapirer og rekordmange realkreditsager. Dertil kommer en stor gevinst på bankens egen værdipapirbeholdning.

GrønlandsBANKENs tab på kunder er forsat beskedne med nedskrivninger på 0,4 % af bankens udlån. Samtidig ligger bankens solvensprocent fortsat meget komfortabelt på 20,3 % mod et solvensbehov på 10,6 %.

- GrønlandsBANKEN står solidt i grundfjeldet. Dét udgangspunkt vil vi gerne udnytte til at investere i fremtidens drift. Det handler på sigt om flere ansatte, fortsat fokus på det lokale og innovation. Blandt vores tiltag det seneste kvartal er nye koncepter for de 0-17 årige og lanceringen af læringsuniverset Qassit for skoleelever, som skal være med til at øge den økonomiske forståelse hos de unge, siger Martin Kviesgaard.

Iskoldt investeringsklima

Ifølge bankdirektøren står GrønlandsBANKEN solidt rustet til fremtiden, mens han er mere skeptisk overfor Grønlands fremtid.

- Investeringsklimaet i Grønland er nærmest på frysepunktet. Der er brug for troværdighed omkring Grønland. Det er bekymrende, at virksomhederne holder igen med investeringer. Det vidner om, at der er usikkerhed om kursen i Grønland netop nu, og er et klart signal til en ny regering om at sikre troværdige og stabile rammer for udviklingen, forklarer Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKEN fastholder forventningerne til regnskabsåret 2014 og anslår, at forventningerne ligger i den høje ende af det udmeldte niveau på 125-145 mio. kroner før kursreguleringer og nedskrivninger.


Tilbage

» Klik her for at læse Rapport for 3. kvartal

70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9:30 - 15.00

;