GrønlandsBANKEN fastholder tilfredsstillende resultat
28. oktobarip 2015

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger lander på 104 mio. kroner mod 111,6 mio. kroner i samme periode sidste år. Resultatet før skat falder til kr. 82,8 mio. kroner mod 115,6 mio. kroner. Faldet skyldes primært negative kursreguleringer og det lave renteniveau.

Tredje kvartal i GrønlandsBANKEN byder dog samtidig på tilfredsstillende indtjening fra basisdriften. Her ses kun et lille fald og det på trods af en fortsat svag samfundsøkonomi og et ekstremt lavt renteniveau fra Nationalbanken, der presser nettorenterne.

- Tager man den økonomiske situation i betragtning, er kvartalsresultatet tilfredsstillende og nogenlunde som forventet. Vi går ud af tredje kvartal med et lavere overskud end sidste år, men set i lyset af den svage økonomiske vækst i det grønlandske samfund og Nationalbankens negative renter, er det ok, siger bankdirektør Martin Kviesgaard og fortsætter:

- Endnu engang er det rigtig positivt, at der kun er moderate tab på kunderne. De grønlandske husholdninger afdrager på deres lån eller sparer op, og virksomhederne viser en meget stærk evne til at tilpasse sig, alt efter om der er op- eller nedgangstider i samfundet. Dét er to vigtige forhold, når man skal se på Grønlands samlede situation, understreger Martin Kviesgaard.

Selvom der altså er flere indikatorer på, at der er penge i det grønlandske samfund, lægger bankdirektøren samtidig vægt på, at der kun så småt er ved at vise sig et løft i form af en konjunkturfremgang. På 1-2 års sigt er forventningen dog stigende aktivitet.

- Blandt andet i byggebranchen er der optimisme, og vi ser det i form af flere og flere entrepriser, der går i gang. Vi vurderer, at der er et efterslæb, og at der i de kommende år kan komme mere gang i virksomhedernes investeringer. I GrønlandsBANKEN mærker vi begyndende tegn på opsving, men det vil først rigtig kunne mærkes, når det viser sig i form af en øget udlånsmængde. Vi har i hvert fald gode muligheder for at være med, når virksomheder og private skal investere i f.eks. maskiner, fast ejendom eller ny båd, siger Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKEN fastholder forventningerne til et resultat for regnskabsåret 2015 i niveauet på 125-145 mio. kroner før kursreguleringer og nedskrivninger, hvor sidste års resultat lød på 148 mio. kroner.

» Klik her for at læse GrønlandsBANKENs 3. kvartalsrapport 2015


Tilbage

» Se flere nyheder fra GrønlandsBANKEN

70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9:30 - 15.00

;