Pænt resultat fra GrønlandsBANKEN
17. februaarip 2015

Med et resultat før skat på kr. 131,4 mio. leverer GrønlandsBANKEN et 2014-regnskab lidt højere end resultatet i 2013. Banken udbetaler for tredje år i træk udbytte på kr. 55 pr. aktie eller i alt 99 mio.kr.

- Vi er tilfredse med at kunne levere et pænt resultat, særligt i lyset af at den grønlandske økonomi for tredje år i træk står svagt, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

Resultatet er ifølge bankdirektøren skabt på baggrund af stærke erhvervskunder, øget forretningsomfang med privatkunderne og satsning på udvikling af kystfilialerne.

- Vi har det højeste antal medarbejdere i banken efter åbningen i Aasiaat, og der er i hele banken virkelig løbet hurtigt hele året. Boligejerne har konverteret lån som aldrig før, og flere og flere har investeret i værdipapir, siger bankdirektøren.

2014 har været et specielt år præget af udsving. Samlet stiger udlåns- og garantimængden, men erhvervskunderne har holdt lidt igen med investeringer og det giver fald i udlån i sidste del af året. Til gengæld har der været en stigning på privat-området.

GrønlandsBANKENs nedskrivninger på udlån stiger, men tabsprocenten på 0,7% er fortsat beskeden.

Tror på fremtiden

GrønlandsBANKEN forventer en svag bedring i den grønlandske økonomi de kommende 1-2 år, blandt andet i kraft af øget aktivitet indenfor bygge- og anlægssektoren. På længere sigt er der brug for både reformer af økonomien og nye indtægter, hvis der skal være vækst.

Forventningerne om en fortsat god udvikling slår igennem i bankens egne investeringer. GrønlandsBANKEN har allerede moderniseret og forbedret kundetilgængeligheden i filialerne i Sisiminut, Aasiaat og Ilulissat, og forventer at fortsætte i 2015 med Qaqortoq og Nuuk.

- På hovedkontoret i Nuuk inddrager vi 4. sal for at sikre, at vi kan tage endnu bedre imod vores kunder. For os er det afgørende, at vi hver dag forsøger at gøre det lidt bedre for kunderne i forhold til dagen før, siger Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKENs forventninger for regnskabsåret 2015 er et resultat i niveauet 125 – 145 mio. kroner før kursreguleringer og nedskrivninger.


Tilbage

» Læs Årsrapport 2014

» Se flere nyheder fra GrønlandsBANKEN

70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9:30 - 15.00

;