Renteændring på indlån pr. 12. marts
02. marsip 2015

På baggrund af Danmarks Nationalbanks seneste 4 rentenedsættelser på i alt 0,75 procentpoint nedsætter GrønlandsBANKEN renten på indlån med op til 0,5 procentpoint.

De fleste transaktionskonti vil således have en rente på 0 %.

På udlån med pengemarkedsrelaterede renter vil renten fremover blive beregnet med en relationsrente på 0 % p.a., hvortil kommer det aftalte tillæg.

Denne ændring på udlånsrenten vil være gældende, indtil pengemarkedsrenten igen er positiv.

Renteændringen træder i kraft den 12. marts 2015.

Alle ind-og udlånsrentesatser er variable og kan således til enhver tid ændres af banken.

Bankens afdelinger giver gerne nærmere information om de nye satser. Rentesatserne på de mest almindelige ind-og udlånskonti kan endvidere ses på bankens hjemmeside under "Priser og vilkår".


Tilbage
70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9:30 - 15.00

;