Cookies

Uuma nittartakkap cookies atorpaa atuisunut piuminarneruniassammat kisitsisillu atorlugit nassiuaatinut katersilluarnarnerummat. Cookiesit peeqqaarnagit Banken.gl iserfigigukku cookiesinik atuinerput akuerisimassavat. Cookiesit pillugit annertunerusumik atuarit qanorlu illit browserinnut anngutinnginnissaat paasisaqarfigalugu.

70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ikiortissamik nassaarit

> Netbank fjernsupport

> Akiliissummik mattussaanerit

> Imminut sullinneq

> Netbank pillugu

> Isumannaallisaaneq

> Akigititat piumasaqaatillu

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9.30 - 15.00

Oqaluttuarisaaneq

2_Erhverv_265x158_historie.jpgGrønlandsBANKEN A/S 1967-imi danskit aningaaseriiviit arlalinnit pilersinneqarpoq.
 
Pilersitsilluni ataatsimeersuarneqarpoq Københavnimi Danske Bankers Fællesrepræsentation-ip initaani ulloq 26. maj 1967.

Pilersitsisut tassaapput: 

  • Privatbanken
  • Den Danske Landmandsbank (Den Danske Bank)
  • Kjøbenhavns Handelsbank
  • Medlemmer af De danske Provinsbankers Forening
  • Medlemmer af Københavnske Bankers Forening af 1920
  • Andelsbanken

Pilersitsinermi aktiatigut aningaasaatit 4,5 mio. kr.-upput. Pilersitsisut akiliutigaat 3 mio. kr., Danmarks Nationalbank sinneri 1,5 mio. kr. akilerlugit.

Taamaalilluni Kalaallit Nunaanni aningaaseriviit siullersaat piviusunngortinneqarpoq. Ammaanersiorneqarpoq ulloq 1. juli 1967.

Qaammatit qulingiluat tamatuma siorna Bikuben (1985-imi Nuna Bank-itut allanngortinneqartoq) Nuummi immikkoortortaarsimavoq.

Ullumikkut aningaaseriviup aktiatigut aningaasatai 180 mio. kr.-upput, aningaaserivimmillu piginneqataassutillit annerit makkuupput:

  • Betri P/F (siornatigut TF Holding) 10-14,99%.
  • Nuna Fonden 10-14,99%
  • AP Pension Livsforsikringsaktieselskab 10-14,99%
  • Greenland Holding A/S 15-19,99% 

Immikkoortortat
Ukioq 1985-imi aningaaserivik sinerissami immikkoortortanik ammaalluni aallartippoq. Ilulissani Sisimiuinilu immikkoortortat februaari qaammat ammarput, Qaqortumik apriili qaammat. Immikkoortortat aallartikkamik tamarmik immikkut arfinilinnik sulisoqarput. Maniitsumi immikkoortortaq 1989-imi ammarneqarpoq. Aasianni immikkoortortaqarfik karsitaqanngitsoq 2011-mi ammarneqarpoq.

Niuernikkut sammisat annertusipput – teknologi atorneqarnerulerpoq
Aningaaserivik 1967-imi aallartinneqarmat qarasaasiat EDB-it pigineqanngillat. Naatsorsuinermi maskiinat atorneqarput, inissitsiterinerit toortarneqartarlutik, erniaalli erniaatigut akigitinneqartut naatsorsornerisigut assaannarmik naatsorsorneqartarput. Aatsaat 1976-imi naatsorsuinermi maskiinat pisiarineqarput, erniaat imminut isumagisumik naatsorsorneqarsinnaallutik. Tamanna siuariaataavoq annertooq.

1980-imi aalajangerneqarpoq aningaaservik Roskilde-mi Bankernes EDB Central-imi (BEC) ilaasortanngornissamut qinnuteqassasoq. EDB-mut nuunneq pivoq 21. september 1981-imi.

KNI/POST Greenland-imik suleqateqarneq
Aingaaserivik 1967-imili KNI/POST Greenlandimik suleqateqarpoq, illoqarfinni nunaqarfinnilu GrønlandsBANKEN’ip immikkoortortaqarfiginngisaani aningaaserivimmi suliassat nalinginnaanerusut isumagineqartarlutik. 1990 tikillugu assaannarmik tamakku suliarineqartarput, kukkunerit amerlasuut pisarillutik, tamannalu aningaasatigut sulisutigullu atuinartorujussuulluni. 1990’ikkut ingerlanneranni teknologi nutaaq annertuumik atorneqalerpoq, KNI/POST Greenlandimik isumaqatigiissut nutaaq iluarsineqarluni.

Ukioq 2004-imi aningaaserinermi suleriaatsip nutaap inerisarnissarnissaa pillugu isumaqatigiissutigineqarpoq, illoqarfinni nunaqarfinnilu aningaaseriviup immikkoortortaqarfiginngisaanni atugassaasoq. Suleriaaseq periarfissiivoq akiliinissamut kortit nalinginnaasut atorlugit sullitat aningaasanik tigusisinnaallutik ikisisinnaallutillu.

Nuna Bankip oqaluttuassartaa
Nuna Bank pilersinneqarpoq 8. juni 1985-imi, aktiatigut aningaasaatigalugit 120 mio. kr. Aningaaserivittut ingerlatsineq aallartinneqarpoq 1. juli 1985-imi, Kalaallit Nunaanni Bikuben-ip immikkoortortai sisamat pisiarinerisigut.
Sulisut tamarmik Nuna Bankimut nuupput, taamaaliornikkut aningaaseriviup Bikuben-ip Kalaallit Nunaanni misilittagai kiisalu ukiuni 19-imi Kalaallit Nunaanni misilittagai inerisaqqissinnaallugit.

Aningaaseriviup pilersinneqarneranut aalajangernermi tunngaviuvoq Bikuben-imit kissaatigineqarmat Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnut tulluussarnerunissaq kiisalu Namminersornerullutik Oqartussanit kissaatigineqarmat aningaaserivinni sammisaqarnermi peqataalernissaq, Kalaallit Nunaanni aningaaserivimmi aktiatigut piginneqataalerneq aqqutigalugu.

Aningaaseriviup siunniussaraa sullitat sulisartut, suliffiutillit, kommunit aamma Namminersornerullutik Oqartussat immikkut pikkoriffigineqartumillu kiffartuunnissaat, aningaaseriviullu pingaartilluarpaa sullitakkaat tamaasa pitsaasumik attaveqarfigisarnerisa ingerlateqqinnissaa.

Nuna Bank Bikuben-imi suleqatigiinnissami isumaqatigiissut aqqutigalugu iluaqutissat aningaaserivimmit annerusumit tapersersorneqarmut attuumassuteqartut atatiinnarnissaat.

Suleqatigiinnissamik isumaqatigiissutip ilaatigut nassataraa Bikubenip ilisimasai aningaaseriviup iluaqutigisinnaallugit, taamallu aningaaseriviit sparekasse-llu pillugit inatsimmi malittarisassatigut periarfissat iluini aningaasarsiornermi suliassat tamangajalluinnaasa peqataaffigisinnaaniarlugit.

Nuna Bank-imik piginneqataassuteqartut tassaapput Nuna Fonden, Bikuben aamma lønmodtagernes Dyrtidsfond kiisalu piginneqataassueqartut 1.500-it missaanniittut.