Legitimationskrav

GrønlandsBANKEN er, ligesom alle andre pengeinstitutter, underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Hvis en virksomhed skal oprettes som kunde i banken, er der derfor en række forhold virksomheden skal give banken oplysning om.

Banken skal blandt andet vide, hvordan virksomheden forventer forretningsomfanget med banken bliver på et ganske normalt år, ligesom virksomheden skal indlevere dokumentation til brug for legitimation af selve virksomheden og den eller de fysiske personer, der i sidste instans ejer og/eller kontrollerer denne.

Se her hvilke dokumentationer du/i skal indsende efter virksomhedstype:

» Enkeltmandsvirksomhed
» Interessentskab I/S
» Anpartsselskab ApS
» Aktieselskab A/S

Vi gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med indlevering af yderligere dokumentation, herunder budget og regnskab og/eller forretningsplan. 

Læs mere om støtte og find skabeloner til forretningsplan og budgetter her:

» www.nalik.gl

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;