Legitimation

GrønlandsBANKEN er med til at bekæmpe terrorisme og hvidvask af penge.

Som kunde i banken er du derfor underlagt en række krav i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at du skal vise legitimation ved:

  • Oprettelse af en konto eller et kundeforhold i øvrigt.
  • Kontante betalinger, kontante indbetalinger eller større hævninger.
  • Når du optræder som fuldmagtshaver eller kautionist.

Vi vil bede om legitimation, der omfatter dit navn, dit CPR-nummer og din folkeregisteradresse. Dette kunne for eksempel være din bopælsattest.

Lovgivningen anbefaler desuden billedlegitimation, hvis du har det – for eksempel kørekort.

Hvis du ikke har billedlegitimation, vil vi bede om din bopælsattest, suppleret med din dåbsattest eller en årsopgørelse/forskudsregistrering fra Skattestyrelsen.

Derudover skal du som virksomhedsejer oplyse og dokumentere alle reelle ejer af selskabet. Det kan du eksempelvis dokumentere ved hjælp af anpartshavefortegnelse og aktiebog mv. afhængig af selskabstype.

Læs mere

» Husk legitimation, når du går i GrønlandsBANKEN


» Husk legitimation, hvis du betaler kontant

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;