Revisions- og risikoudvalg

GrønlandsBANKEN er ikke omfattet af ”Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet”, da bekendtgørelsen ikke er gældende for Grønland. Imidlertid har GrønlandsBANKEN valgt alligevel at etablere et revisionsudvalg og et risikoudvalg. P.t. består begge udvalg af den samlede bestyrelse.

Under bestyrelsens CV fremgår det, hvilke medlemmer der er uafhængige samt hvilke medlemmer bankens bestyrelse, med baggrund i bankens størrelse og kompleksitet har vurderet, er ”kvalificerede” og dermed opfylder kravene til uddannelse og erhvervserfaring, jf. den i Danmark gældende ”Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet”.

» Læs kommissorium for Revisionsudvalget 2024

» Læs kommissorium for Risikoudvalget 2024

 

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;