Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen og samle statistik.
Besøger du Banken.gl uden at have afvist eller slettet cookies, har du accepteret vores brug af cookies.
Læs mere om cookies og se, hvordan du kan blokere dem i din browser.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Find hjælp

> Netbank fjernsupport

> Kortspærring

> Selvbetjening

> Om Netbank

> Sikkerhed

> Priser og vilkår

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9.30 - 15.00

Generalforsamling 

Aktionærrettigheder

Er du aktionær i GrønlandsBANKEN kan du deltage i, stemme på og give fuldmagt til brug på generalforsamlingen.

Deltage

For at deltage i vores ordinære generalforsamling skal du tilmelde dig

  • På InvestorPortalen
  • Hos VP Investor Services
  • Ved henvendelse i GrønlandsBANKEN

For at deltage i generalforsamlingen skal du have et adgangskort. Du kan bestille kortet på InvestorPortalen fra datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen og indtil to dage før afholdelsen.

Tre til fem uger før den ordinære generalforsamling offentliggør vi indkaldelsen på Nasdaq OMX Copenhagen og her på hjemmesiden.

Stemme

Hvis du ønsker at stemme på generalforsamlingen, kan du enten deltage i generalforsamlingen eller afgive din stemme før generalforsamlingen afholdes. Du kan stemme med det antal aktier, som du ejer på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. Én aktie giver én stemme

Hvis du stemmer forud for generalforsamlingen, kan du stemme elektronisk via InvestorPortalen eller du kan stemme ved at indsende en stemmeseddel til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Afstemningsproceduren fastlægges af generalforsamlingens dirigent. Nogle gange vedtages eller forkastes forslag ved enstemmig beslutning uden afstemning, mens en skriftlig afstemning er nødvendig andre gange.

Udpege en fuldmægtig

Alle aktionærer har ret til at udpege en fuldmægtig til at deltage i generalforsamlingen

En fuldmægtig

  • Skal udpeges ved skriftlig og dateret fuldmagtsblanket
  • Har normal ret til at udøve de samme rettigheder som aktionæren
  • Kan modtage instruks om at stemme på en bestemt måde om visse punkter på dagsordenen

Du kan afgive en elektronisk fuldmagt via InvestorPortalen