Generalforsamling

 

Generalforsamling 

GrønlandsBANKEN har senest afholdt ordinær generalforsamling den 24. marts 2021. Du kan se resuméet af generalforsamlingen nederst på denne side.

Aktionærrettigheder

Er du aktionær i GrønlandsBANKEN kan du deltage i, stemme på og give fuldmagt til brug på generalforsamlingen.

Deltage

For at deltage i vores ordinære generalforsamling skal du tilmelde dig

  • På InvestorPortalen
  • Hos VP Investor Services
  • Ved henvendelse i GrønlandsBANKEN

For at deltage i generalforsamlingen skal du have et adgangskort. Du kan bestille kortet på InvestorPortalen fra datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen og indtil to dage før afholdelsen.

Tre til fem uger før den ordinære generalforsamling offentliggør vi indkaldelsen på Nasdaq OMX Copenhagen og her på hjemmesiden.

Stemme

Hvis du ønsker at stemme på generalforsamlingen, kan du enten deltage i generalforsamlingen eller afgive din stemme før generalforsamlingen afholdes. Du kan stemme med det antal aktier, som du ejer på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. Én aktie giver én stemme

Hvis du stemmer forud for generalforsamlingen, kan du stemme elektronisk via InvestorPortalen eller du kan stemme ved at indsende en stemmeseddel til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Afstemningsproceduren fastlægges af generalforsamlingens dirigent. Nogle gange vedtages eller forkastes forslag ved enstemmig beslutning uden afstemning, mens en skriftlig afstemning er nødvendig andre gange.

Udpege en fuldmægtig

Alle aktionærer har ret til at udpege en fuldmægtig til at deltage i generalforsamlingen

En fuldmægtig

  • Skal udpeges ved skriftlig og dateret fuldmagtsblanket
  • Har normal ret til at udøve de samme rettigheder som aktionæren
  • Kan modtage instruks om at stemme på en bestemt måde om visse punkter på dagsordenen

Du kan afgive en elektronisk fuldmagt via InvestorPortalen

» Underskrevet generalforsamlingsprotokol (24. marts 2021)

» Referat af Generalforsamling 2021 (24. marts 2021)

» Formandens beretning (24. marts 2021)

» Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

» Formandens beretning på generalforsamling (25. marts 2020)

» Referat af generalforsamling (25. marts 2020)

» Generalforsamlingsprotokol (25. Marts 2020)

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;