Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen og samle statistik.
Besøger du Banken.gl uden at have afvist eller slettet cookies, har du accepteret vores brug af cookies.
Læs mere om cookies og se, hvordan du kan blokere dem i din browser.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Find hjælp

> Netbank fjernsupport

> Kortspærring

> Selvbetjening

> Om Netbank

> Sikkerhed

> Priser og vilkår

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9.30 - 15.00

Årsregnskab for 2019

27. februar 2020

Udlånsvækst og kursgevinster giver højt resultat i Grønlandsbanken

GrønlandsBANKEN leverer i 2019 et solidt resultat på kr. 150,5 mio. før skat mod kr. 140,3 mio. i 2018 godt hjulpet på vej af høj udlånsvækst og kursgevinster.

Resultatet ligger i den høje ende af det senest udmeldte estimat for året på kr. 135-155 mio. Resultatet forrenter egenkapitalen med 14,5% p.a., hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Årsresultatet er rekord i Grønlandsbanken.

Banken udlodder uændret kr. 30 i udbytte pr. aktie. Solvensprocenten opgøres til 22,5 mod 22,7 året før.

Vækst i hele banken

Der har været vækst i hele banken, hvilket har påvirket driften positivt. Stigende udlån og forøgede garantier er de primære årsager.

- Vi har formået at øge vores samlede udlån og garantier med kr. 488 mio. til 5,2 mia. Det er den højeste vækst i udlån og garantier vi har set de seneste 10 år. Det er højkonjunkturen og særligt de mange boligbyggerier i Nuuk, men også investeringer i turismeudvikling begynder at kunne ses, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

- Vi er selvfølgelig utroligt glade for, at så mange loyale kunder har lagt deres forretninger hos os. Det har givet travlhed hos vores medarbejdere og så er det dejligt at se, at der bliver skabt nye muligheder for vores kunder. Det er også positivt, at der er udvikling i flere byer så det ikke kun er i Nuuk og Sisimiut, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

Til gengæld er bl.a. den negative rente i Nationalbanken med til at trække basisdriften ned. Samtidig er omkostningerne øget i 2019, pga. stigende compliance-omkostninger og en planlagt forøgelse af medarbejderstaben, hvilket samlet set betyder at basisdriften falder.

- Vi har investeret i IT og i flere medarbejdere så vi nu er 130 medarbejdere. 98% af vores stillinger er besat gennem året og med en gennemsnits-anciennitet på over 9 år, så synes jeg vi står ret stærkt med en attraktiv arbejdsplads og mulighed for at udvikle banken de kommende år.

Begrænsede tab og nedskrivninger

Banken havde i november ordinær finanstilsynsinspektion og rapporten herfra forventes modtaget og offentliggjort inden for kort tid. Banken har under gennemgangen måttet konstatere en vis opstramning i Finanstilsynets vurdering af udlån, hvilket giver påbud om bl.a. nedskrivninger. Nedskrivningerne er indarbejdet i regnskabet, ligesom solvensbehovet gennem året er øget til 11,9%.

Bankens nedskrivninger på udlån og garantier falder for året til kr. 8 mio. mod kr. 10,9 mio. året før.

- Det er lidt ærgerligt med den strammere vurdering, men vi tager det til efterretning. Samtidig er der generelt så god udvikling hos kunderne, at de samlede nedskrivninger trods alt falder for femte år i træk, siger Martin Kviesgaard.

Salg af Sparinvest luner

På posten kursreguleringer lander GrønlandsBANKEN et resultat på kr. 9,6 mio. mod et minus i 2018 på kr. 1,5 mio. Fremgangen skyldes primært salget af Sparinvest til Nykredit, der gav en kursgevinst på kr. 8,6 mio. og det er dermed hovedforklaringen på fremgangen i årsresultatet.

Økonomien i Grønland fremadrettet

Den økonomiske udvikling i Grønland var stærk i 2019 og forventes også på et højt niveau i 2020. På lidt længere sigt må der forventes aktivitet, som følge af lufthavnsbyggerier. Fiskeriets udvikling kan dog lokalt påvirke negativt.

- Selvom vores omkostningsstigning var planlagt, så presser compliance og negative renter jo noget på basisdriften. Vi har derfor annonceret negative indlånsrenter og har fokus på effektiviseringer, samtidig med yderligere forretningsudvikling, afslutter Martin Kviesgaard.

Bankens forventning til 2020 er et resultat før skat på kr. 120-140 mio.