Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen og samle statistik.
Besøger du Banken.gl uden at have afvist eller slettet cookies, har du accepteret vores brug af cookies.
Læs mere om cookies og se, hvordan du kan blokere dem i din browser.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Find hjælp

> Netbank fjernsupport

> Kortspærring

> Selvbetjening

> Om Netbank

> Sikkerhed

> Priser og vilkår

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9.30 - 15.00

GrønlandsBANKEN: Tilfredsstillende regnskab efter tre kvartaler af 2020

29. oktober 2020

Den forretningsmæssige udvikling har været bedre i GrønlandsBANKEN end banken selv forudså i marts 2020 da COVID-19-krisen tog fart. Det viser sig i regnskabet for årets første ni måneder ved både en stabil udvikling i forretningsomfanget en tilfredsstillende indtjening og en risikovurdering, der er mildnet henover andet og tredje kvartal.

GrønlandsBANKEN leverer i årets første ni måneder et resultat før skat på kr. 94,0 mio. mod kr. 115,9 mio. for samme periode i 2019. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udfør kr. 109,1 mio. mod kr. 112,7 mio. året før.

Efter pæn udlånsvækst i 2018 og 2019 faldt udlånet i 1. kvartal af 2020, mens det er kommet tilbage i andet og tredje kvartal. Udlånet og garantier er samlet øget med kr. 82 mio. i 2020 og udgør i alt kr. 5.320 mio. Banken vurderer, at det er en tilfredsstillende udvikling set i lyset af den usikkerhed som COVID-19 medførte.

- Billedet af, at Grønland er kommet pænt igennem den første del af COVID-19-krisen synes jeg er tydeligt. Vi kan se en stabil efterspørgsel fra kunderne og der er blevet investeret i boliger, både, biler og også virksomhederne har foretaget investeringer hen over sommeren. Det er ganske positivt og vidner om at kunderne kun i begrænset omfang har mistet investeringslysten, udtaler bankdirektør Martin Kviesgaard.

Uændrede indtægter

Netto rente- og gebyrindtægter på kr. 240 mio. er stort set uændrede sammenlignet med samme periode i 2019. Indtægterne er negativt påvirket af lavere udbytter og obligationsrenteindtægter og lidt lavere aktivitet og udlånsmængde i en del af perioden. Modsat er de negative renter på pengemarkedet i større omfang modsvaret af indtægter fra negative indlånsrenter på kunders indlån.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgangen af 3. kvartal 2020 kr. 133,9 mio. mod kr. 131,7 mio. i samme periode i 2019.

- Vi havde forventet en toplinie-stigning da vi gik ind i året, men uændret niveau er acceptabelt i lyset af COVID-19, mens omkostningerne stiger moderat. Basisdriften er fortsat ganske stærk, men det er ikke desto mindre her der vil være fokus i den kommende tid, siger Martin Kviesgaard.

Kursreguleringer og nedskrivninger i ro

Kursreguleringer på bankens værdipapirer udviser i kvartalet et plus på kr. 2,6 mio. og i alt kr. -4,7 mio. for årets første ni måneder. Nedskrivninger på kunders eksponeringer er præget af en større nedskrivning i første kvartal til COVID-19-usikkerhed. Banken har nu i alt reserveret ca. kr. 20 mio. til direkte og indirekte tab som følge af COVID-19. Nedskrivninger på udlån og garantier udviser en stigning på kr. 3,8 mio. i forhold til de første tre kvartaler af 2019 og udgør kr. 10,4 mio., mens kvartalets nedskrivninger kun udgør kr. 0,5 mio.

- Det er turistbranchen der primært er berørt i Grønland, mens arbejdsløsheden er stort set uændret og der er godt gang i andre brancher, så risikovurderingen er ganske acceptabel, siger Martin Kviesgaard.

Forventningerne for årets resultat opjusteret

Kapitalprocenten udgør 23% og er dermed komfortabelt over det beregnede kapitalbehov på 11,6%.

I en fondsbørsmeddelelse af 20. oktober 2020 blev forventningerne for årets resultat før skat ændret fra et interval på kr. 100-120 mio. til et interval på kr. 110-125 mio., hvilket fastholdes.