Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen og samle statistik.
Besøger du Banken.gl uden at have afvist eller slettet cookies, har du accepteret vores brug af cookies.
Læs mere om cookies og se, hvordan du kan blokere dem i din browser.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Find hjælp

> Netbank fjernsupport

> Kortspærring

> Selvbetjening

> Om Netbank

> Sikkerhed

> Priser og vilkår

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9.30 - 15.00

Halvårsregnskab præget af COVID-19

19. august 2020

Afdæmpet optimisme i GrønlandsBANKEN efter overskud på kr. 39 mio. i andet kvartal

Første kvartal medførte en usikkerhed omkring den økonomiske situation i Grønland, som følge af COVID-19. Andet kvartal har vist en ændret risikovurdering på kredit- og markedsrisici, og den forretningsmæssige udvikling i sidste del af andet kvartal har vist tegn på fremgang.

GrønlandsBANKEN leverer i første halvår 2020 et resultat på kr. 55,7 mio., mod kr. 69,4 mio. i første halvår af 2019. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 72,9 mio. mod kr. 71,6 mio. året før.

Indtægterne er nogenlunde stabile, trods en lidt lavere aktivitet i marts og april, mens de samlede omkostninger inkl. afskrivninger falder lidt ift. samme periode i 2019. Kursregulering af værdipapirer viser et reduceret tab på kr. 7,3 mio. efter en pæn gevinst i andet kvartal.

- Med overskud i andet kvartal på kr. 39 mio. efter kr. 16 mio. i første kvartal og udlån der vokser med ca. kr. 100 mio. i andet kvartal, så synes jeg, det giver grundlag for en afdæmpet optimisme, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

- Vores medarbejdere har haft travlt og tabsvurderingerne ser bedre ud end vi frygtede i foråret og det vidner om, at kunderne er kommet fornuftigt gennem første runde af COVID-19, siger Martin Kviesgaard.

Efter pæn udlånsvækst i 2018 og 2019 faldt udlån i første kvartal af 2020 og er tilsvarende øget i andet kvartal til godt kr. 3,7 mia. Banken vurderer det er en tilfredsstillende udvikling, set i lyset af den usikkerhed COVID-19 skabte i Grønland.

- Der skal være ros til hjælpepakkerne, særligt til turisterhvervet. Der har skullet handles hurtigt og det er der blevet, synes jeg. Det ser ud til at virke. Der er sikkert områder af erhvervslivet, som nok godt kunne bruge lidt mere fokus, men generelt synes jeg det har været ret effektivt. Samtidig er der mange virksomheder, som har godt gang i hjulene, hvilket holder beskæftigelsen og økonomien fint oppe.

Ser fremad

GrønlandsBANKENs direktør er begyndt at kigge frem mod 2021.

- Det er vigtigt at overveje om man også skal forlænge hjælpepakkerne ind i 2021. Vi må jo nok forberede os på at det kan tage både 1 og 2 år inden man kan gøre sig forhåbning om en normalisering, så der bliver brug for tiltag, der kan hjælpe i hvert fald turisterhvervet, hotellerne og transportvirksomhederne i længere tid, vurderer Martin Kviesgaard.

I GrønlandsBANKEN forbereder man sig på, at der kan ske lokal smittespredning igen, som vil kræve lokale nedlukninger og dermed i perioder også påvirke bankens kunder.

Forventninger for året blev opjusteret

Halvårets nedskrivninger udviser en stigning og udgør kr. 9,8 mio., mod kr. 4,8 mio. i 2019, hvilket dækker over kun kr. 0,6 mio. i nedskrivninger i andet kvartal og kr. 9,1 mio. i første kvartal.

Banken har igen foretaget en gennemgang af forventede påvirkninger af COVID-19 på bankens engagementer. De samlede nedskrivninger, der vedrører risikoen i brancher påvirket af COVID-19, udgør herefter ca. kr. 20 mio.

Kapitalprocenten udgør 23,3 % og er dermed komfortabelt over det beregnede kapitalbehov på 11,6 %.

I fondsbørsmeddelelse af 27. juli 2020 blev forventningen for årets resultat før skat ændret fra et interval på kr. 80-120 mio. til et interval på kr. 100-120 mio., hvilket fastholdes.