GrønlandsBANKEN vækster på alle parametre
13. august 2014

Kursgevinster og udlånsstigning er væsentlige årsager til en markant fremgang i GrønlandsBANKENs halvårsregnskab.

Mere konkret er der tale om en fremgang i resultatet før skat til 78,4 mio. kroner mod 58,6 mio. kroner sammenlignet med samme periode i år 2013. Resultatet forrenter primo-egenkapitalen efter udbytte med 19 % p.a. Udlån og garantier vokser med 249 mio. kroner til 3.997 mio. kroner.

- Kursgevinsterne er ekstraordinært høje og er naturligvis rare at få, men det er især udviklingen med flere udlån og en rigtig god respons fra vores kunder, der er særligt glædelig. Når vi har kunnet øge væksten i GrønlandsBANKEN, er det på grund af gode kunder og aktive medarbejdere og så må det vise at vores priser er ganske konkurrencedygtige, siger en tilfreds bankdirektør Martin Kviesgaard.

Aktiv indsats på kysten giver overskud

Baggrunden for GrønlandsBANKENs gode regnskab er blandt andet et øget udlån og en stigning i basisdriften også fra kundernes handel med værdipapirer. Nettorenteindtægterne er i andet kvartal øget med 4 mio. kroner til et niveau på 54 mio. kroner. Til denne historie hører også, at banken har øget sin obligationsbeholdning. Basisdriften udgør 39,5 mio. kroner før kursreguleringer og nedskrivninger mod 30,6 mio. kroner i første kvartal.

Ifølge bankdirektør Martin Kviesgaard skyldes det gode halvårsregnskab blandet andet en aktiv indsats på kysten. Indsatsen tæller for eksempel åbningen af en ny filial i Aasiaat i 2013, fokus på miljølån, men også boliglån og udlån og garantier til erhvervskunderne er i pæn fremgang.

- Kystfilialer og aktiv og tilgængelig rådgivning har vist sig at være den rigtige satsning for os. Her er der ikke bare tale om en forbedret service for kunderne – det er også en rigtig god forretning. Vi har kunnet vise flere og flere kystkunder, hvad man kan bruge os til, og hvad vi kan hjælpe den enkelte familie med. Og så har vi en medarbejderstab, som arbejder benhårdt på at holde en god kontakt til kunderne. Vi har indbudt til over 1.000 møder i løbet af første halvår. Sådan en indsats giver glade kunder og bon’er også ud i regnskaberne, vurderer Martin Kviesgaard.

Fortsat lavkonjunktur i 2014

På baggrund af det gode halvårsresultat forventer bankdirektøren, at GrønlandsBANKEN kan lancere nye offensive tiltag.

- Det er vores forventning at introducere nye tilbud og serviceinitiativer til kunderne. Vi ser egentlig fortrøstningsfuldt på fremtiden. Vi står ganske godt, og vi er trods alt et spejl af vores kunder, der fortsat generelt er i rimeligt god økonomisk form. Det kan ses ved, at vi stadig har ret små tab på udlån. Men vi må alligevel advare om, at udviklingen i økonomien i samfundet ikke er specielt positiv. Konjunkturerne har nu i et par år været negative, og særligt i Nuuk kan erhvervslivet mærke stilstanden, og der har været øget arbejdsløshed i Grønland som helhed i en længere periode. Der er brug for, at politikere på tværs af partiskel og i samarbejde med erhvervslivet får skabt nogle positive initiativer, slutter Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKEN fastholder sine forventninger til regnskabsåret 2014, men vurderer at forventningerne ligger i den høje ende af det tidligere udmeldte niveau på 125-145 mio. kroner før kursreguleringer og nedskrivninger.

» Se halvårsrapport for 1. halvår 2014


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;