Stabilitet i forretningen
30. oktober 2018

GrønlandsBANKENs resultat før skat lyder på kr. 106,9 mio. for årets første ni måneder, mod kr. 103,8 mio. i samme periode i 2017. Resultatet forrenter primo-egenkapitalen efter udbytte med 15,7% p.a.

”Resultatet er ganske tilfredsstillende og nogenlunde som forventet ved starten af året. Indtægterne ligger helt fladt og det er primært forbedrede kursreguleringer der løfter resultatet lidt. Selvom vi i tredje kvartal igen i år oplevede et udlånsfald, så er vi godt tilfredse med de tre første kvartaler, der viser, at udlånet er steget med i alt kr. 141,9 mio. i 2018 til kr. 3.461,0 mio.”, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.   

Nedskrivninger på udlån og garantier udviser et fald på kr. 2,4 mio. og udgør beskedne kr. 9,1 mio.

”Vores nedskrivningsniveau er stabilt lavt. Jeg synes, det vidner om en ret robust udvikling, og at vores kunder i Grønland generelt har det godt”, uddyber Martin Kviesgaard.

Kalkuleret stigning i omkostninger

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgangen af tredje kvartal 2018 kr. 121,7 mio. mod kr. 116,9 mio. i samme periode i 2017. Stigningen vedrører bl.a. personaleomkostninger, hvor der er tale om stigning i lønudgifter bl.a. på grund af lidt flere ansatte.

”Vi har tidligere nævnt, at vi forventer at skulle være lidt flere medarbejdere. Vi vil gerne udvikle banken sammen med vores kunder og Grønland, og det kræver flere medarbejdere og fokus på forretningsudvikling. Det koster naturligvis, men skal ses som en helt naturlig udvikling”, understreger Martin Kviesgaard.

Positive kursreguleringer for første gang i fire år

Kursreguleringer udviser ved udgangen af september 2018 en mindre indtægt på kr. 0,5 mio. mod et kurstab på kr. 4,9 mio. i samme periode i 2017. 

Højkonjunktur i landet

Grønlandsbanken nyder godt et vedvarende positivt opsving her i landet, der især som følge af høj indtjening i fiskeriet af de vigtigste arter, mens også byggeriet er med til at underbygge opsvinget.

”Vi er i en højkonjunktur, og det går fornuftigt både nordpå og i de store byer, mens Sydgrønland fortsat er udfordret og mangler at få gang i f.eks. de kendte råstofprojekter”, siger Martin Kviesgaard.

Fokus på hvidvask

Ud over den daglige drift og udvikling af forretningen, så har banken naturligvis også fokus på at være compliant og mest aktuelt på hvidvaskområdet.

”Vi driver jo kun bank i Grønland, så vi ser ikke helt de samme problemer som andre steder. Vi indrapporterer løbende på området og har en god dialog med Finanstilsynet, men vi forventer også selv løbende at skulle justere på området”, siger Martin Kviesgaard.

Fastholder forventninger til hele årets resultat

Banken har opgjort kapitalprocenten til 21,8 mod et solvensbehov på 10%. GrønlandsBANKEN fastholder forventningen til resultatet for hele 2018 til et resultat før skat på kr. 120-140 mio. mod et resultat i 2017 på kr. 132,6 mio.


Tilbage

» Læs 3.kvartalsrapporten

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;