GrønlandsBANK-aktien

GrønlandsBANKEN er som et selskab hjemmehørende i Grønland skattepligtig i Grønland i henhold til Landstingslov om indkomstskat.

GrønlandsBANKEN skal i henhold til lovens § 86 indeholde skat af udbytte med den for Kommuneqarfik Sermersooq fastsatte samlede udskrivningsprocent for det kalenderår, hvor udbyttet udbetales.

Udbytteskatten er en endelig skat, der alene kan søges refunderet af nogen, der efter lovens § 3 er fritaget for skattepligt eller er bosiddende i et land med hvilken Grønland har en dobbeltbeskatningsaftale.

Er du bosiddende i udlandet skal du rette henvendelse til Skattestyrelsen i Grønland med hensyn til om du er omfattet af en dobbeltbeskatningsaftale. Derudover skal du vedlægge dokumentation for udbyttebetalingen fra GrønlandsBANKEN for at få refusion i udbytteskatten i henhold til beskatningsreglerne i dit hjemland. Skattestyrelsen kan kontaktes på tax@nanoq.gl eller på telefonnummer 34 50 00.

» Følg kursen på GrønlandsBANK-aktien

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;