Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen og samle statistik.
Besøger du Banken.gl uden at have afvist eller slettet cookies, har du accepteret vores brug af cookies.
Læs mere om cookies og se, hvordan du kan blokere dem i din browser.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Find hjælp

> Netbank fjernsupport

> Kortspærring

> Selvbetjening

> Om Netbank

> Sikkerhed

> Priser og vilkår

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9.30 - 15.00

Skatteregler i Grønland

Hovedreglen i den grønlandske indkomstskattelov er, at fortjeneste eller tab, der hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele er indkomstopgørelsen uvedkommende, medmindre der er tale om fortjeneste eller tab ved salg af ejendele, der er erhvervet i den skattepligtiges næringsvej eller spekulationsøjemed.

Det betyder som hovedregel, at privatpersoner ikke skal betale skat af kursgevinster ved salg af værdipapirer, såfremt kursgevinsten er opnået som del af en løbende formuepleje. Kurstab på værdipapirer, vil på den anden side heller ikke kunne fratrækkes den skattepligtige indkomst.

Alle renteindtægter og udbytter i forbindelse med investering i værdipapirer, er skattepligtige.

Har du spørgsmål til skattereglerne i Grønland, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.

Her kan du læse om grønlandsk beskatning af afkast i akkummulerende investeringsforeninger. Bemærk at beskrivelse kun gælder for investeringsbeviser.