Behandling af Persondata

Information til kunder vedr. behandling af persondata

GrønlandsBANKEN ønsker, at vores kunder kan føle sig trygge ved bankens måde at håndtere persondata. Vi følger branchens standard på området, og vi benytter IT-systemer, som sikrer korrekt behandling af dine persondata.

Vi ønsker at give vores kunder samme beskyttelse af persondata, som kunder i danske pengeinstitutter har. Det kan du, som kunde, læse mere om i bankens Almindelige Forretningsbetingelser, hvor vi har beskrevet dine rettigheder ift. behandling af dine persondata.

Den grønlandske databeskyttelseslovgivning er ikke identisk med den danske databeskyttelseslovgivning (GDPR), og vi har identificeret tre områder, hvor GrønlandsBANKEN adskiller sig fra danske pengeinstitutters håndtering af persondata:

  1. Databrud
    Databrud opstår, hvor en kundes data, ved et uheld, er blevet behandlet uhensigtsmæssigt. Hvis vi får kendskab til databrud, behandler vi sagen på samme måde, som det vil ske i danske pengeinstitutter: Vi gør kunden opmærksom på databruddet og udfører tiltag, som skal modvirke, at fejlen gentages. Banken er dog afskåret fra at sende indberetning om databrud til Datatilsynet, som ikke har lovhjemmel til at behandle indberetningen.

  2. Bøder
    Datatilsynet har ikke mulighed for at pålægge GrønlandsBANKEN bøder for overtrædelser af de rettigheder, du har som kunde ift. behandling af dine personoplysninger.

  3. Kommunikation med offentlige myndigheder
    I forhold til danske myndigheder anvender vi sikre kanaler og er compliant i forhold til modtagelse og afsendelse af sikker mail. I forhold til grønlandske myndigheder følger vi de grønlandske myndigheders anvisninger, som vi får udstukket.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, så er du velkommen til at henvende dig til: DPO@banken.gl

Læs mere om

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;