Akiliut indløsning

GrønlandsBANKEN introducerede i 1997 Akiliut-kortet.

Akiliut et et betalingskort med online dækningskontrol. Det betyder, at du altid er sikker på at få honoreret dine kunders køb på kortet.

For at modtage betalinger på Akiliut, skal du have en særlig Akiliut-indløsningsaftale. Betaling med et Akiliut kort sker via magnetstriben på kortet. Derfor er det nødvendigt, at forretningens kortterminal har magnetstribe funktion.
  
Akiliut abonnementspriser  (2021)

  Antal transaktioner pr. forretning 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
1 1-499  381 kr. 381 kr. 381 kr. 381 kr.
2 500 - 4.999 596 kr. 596 kr. 596 kr. 596 kr.
3 5.000 - 9.999 2.402 kr. 2.402 kr. 2.402 kr. 2.402 kr.
4 10.000 - 24.999 2.572 kr. 2.572 kr. 2.572 kr. 2.572 kr.
5 25.000 - 49.999 4.735 kr. 4.735 kr. 4.735 kr. 4.735 kr.
6 50.000 - 99.999 6.797 kr. 6.797 kr. 6.797 kr. 6.797 kr.
7 100.000 - 199.999 11.874 kr. 11.874 kr. 11.874 kr. 11.874 kr.
8 200.000 - 399.999 23.820 kr. 23.820 kr. 23.820 kr. 23.820 kr.
9 400.000 - 799.999 37.287 kr. 37.287 kr. 37.287 kr. 37.287 kr.
10 800.000 - 74.913 kr. 74.913 kr. 74.913 kr. 74.913 kr.

Opkrævning af abonnement
Dit Akiliut abonnement opkræves kvartalsvist bagud. Abonnementet for 1. kvartal vil således blive bogført primo april måned.
Efter kvartalets afslutning beregner banken den enkelte forretnings abonnement. Beregningen er baseret på antallet af transaktioner din forretning har haft de seneste 4 kvartaler. Abonnementet trækkes automatisk og vil fremgå af dit kontoudtog.

Nye forretninger
Banken udregner din placering i prisgruppe 1-10 ud fra antal transaktioner 4 kvartaler tilbage. Opkrævningen baseres på det antal transaktioner forretningen har haft i den periode den har eksisteret. Nye forretninger kan derfor få en noget lavere abonnementspris de første kvartaler end de får efter 3-4 kvartaler.

Ønsker du at vide mere om Akiliut, kan du kontakte os på telefon 70 1234.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;