Ny funktion i Netbank Erhverv
09. marsip 2018

Netbank Erhvervimi atugassap nutaap akiligassat suliarinissaat ajornannginnerulersillugulu sulilluarnarnerulersippaa
14. marts 2018 Netbanki Erhvervimi akiligassanik akiliisinnaaneq aningaasanillu nuussisinnaaneq ajornannginnerulissaaq. ”Udbakke” Netbankimi akiligassanut atugassaq nutaaq ”Kuverter-nut” tarsiulllugu atulersissavarput. ”Udbakke” atorlugu inuussutissarsiuteqarluni atuisutut akilikkat tamaasa tamakkiisumik sukkasuumillu takusinnaalissavatit taamatuttaaq akiliutit atuisut kontillu akimorlugit suliarinissaat aqukkuminarnerulissaaq.


• Akilikkat tamarmik takussutissaqarput – soorlu takusinnaavatit; akiliutit sorliit akuerisinnaanerlugit akiliutillu akuerisaanersut, akuerigallarneqarsimanersut akuerineqarnissaallu amingataanersoq
• Soorlu akilikkat ataatsikkut tamaasa akuerisinnaavatit imaluunniit akiligassat sorliit akuerineqassanersut tulleriaarsinnaallugit
• Ujaarlerfissatit nittartakkatigullu periarfissatit siornatigornit pitsaanerulissapput. Ujaasiffissat annertusinerisa soorlu killiliillutit akiliinerit alajangersimasorpiaat suliarerusutatit imaluunniit suliareriikkatit nassaariuminarninngussapput.

”Kuvertinik” suliarineqanngitsunik 14. marts 2018 tikitsinnagu torersaagit
Atugassaq nutaaq ”Udbakke” 14. marts atuutilerpat, ”Kuvertinut” akiliutinik nutaanik pilersitsinissaq ajornarsissaaq. Siusinnerusukkulli ”kuvertit” pilersinneqarsimasut suli akuerineqarsinnaassapput tamatumalu kingorna piffissap sivikitsup iluani piiarlugit.

”Kuvertinik” suliarineqanngitsunik peqaruit, 14. marts tikitsinnagu torersaanissat innersuutingaarput. ”Kuvertit” suliarineqanngitsut qanoq iliuuseqarfiginissaannut periarfissaq kingulleq tassaavoq 10. april, tamatumalu kingorna ”Historiske kuverter” kisiisa takusinnaalissavatit. 22. majip kingorna ”Kuverter” matuneqassapput, taassumalu atuiffiusup Netbankimi toqqarnissaa ajornarsissaaq.

Ilisarititsissutitut video
Uani takusinnaavat naatsunnguaq ”Udbakkemut” ilisarititsissutitut video


Tilbage
70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9:30 - 15.00

;