Historie

GrønlandsBANKEN A/S blev stiftet i 1967 af en kreds af danske banker.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 26. maj 1967 i Danske Bankers Fællesrepræsentations lokaler i København.

Stifterne var: 

  • Privatbanken
  • Den Danske Landmandsbank (Den Danske Bank)
  • Kjøbenhavns Handelsbank
  • Medlemmer af De danske Provinsbankers Forening
  • Medlemmer af Københavnske Bankers Forening af 1920
  • Andelsbanken

Hermed var den første bank i Grønland en realitet. Åbningsdagen blev den 1. juli 1967.

Ni måneder før havde Bikuben (i 1985 omdannet til Nuna Bank) oprettet en filial i Nuuk.

I 2021 er bankens aktiekapital 180 mio. kr. og som bankens største aktionærer er:

• Nalik Ventures A/S 15,26 pct. (fondsbørsmeddelelse pr. 20-06-2018)
• Nuna Fonden 13,98 pct.
• AP Pension Livsforsikringsaktieselskab 12,87 pct. (fondsbørsmeddelelse pr. 31-05- 2017)
• Betri P/F (tidligere TF Holding) 9,88 pct. (fondsbørsmeddelelse pr. 21-05-2021)
• LB Foreningen F.m.b.a./LB Forsikring A/S 6,33 pct. (fondsbørsmeddelelse pr. 24-06-2021)
• Kim Bjørn Pedersen/immoinvest.dk ApS 5,0 pct. (fondsbørsmeddelelse pr. 23-06-2021)

Filialer

1985 blev året, hvor banken begyndte at åbne filialer på kysten. Ilulissat- og Sisimiut-filialerne åbnede i februar måned og Qaqortoq i april måned. I 1989 åbnede filialen i Maniitsoq. Senest har banken åbnet en kasseløs filial i Aasiaat i 2011.

Voksende forretningsomfang - øget brug af teknologi

EDB fandtes ikke, da banken startede i 1967. Der blev anvendt nogle bogføringsmaskiner, hvor der kunne indtastes posteringer, men renteberegningen foregik manuelt ved udregning af rentetal.

Først i 1976 blev der anskaffet bogføringsmaskiner, der automatisk kunne udregne rentetal. Dette var et stort fremskridt.

I 1980 blev det besluttet, at banken skulle søge medlemsskab af Bankernes EDB Central (BEC) i Roskilde. Overgangen til EDB foregik den 21. september 1981.

Samarbejde med KNI/Post Greenland

Banken har siden 1967 haft et samarbejde med KNI/POST Greenland om at tilbyde en basal bankbetjening i byer og bygder, hvor GrønlandsBANKEN ikke har filialer. Indtil 1990 anvendte man en manuel løsning, der rummede mange fejlkilder og var særdeles ressourcekrævende. Op gennem 1990'erne er ny teknologi taget i anvendelse i udstrakt grad.

I 2004 er der indgået aftale om udvikling af et nyt banksystem til brug i de byer og bygder hvor der ikke findes en bankfilial. Systemet giver mulighed for at foretage hævninger og indsættelser af beløb på kundernes konti via almindelige betalingskort. Siden 2010 er  basal bankbetjening udenfor bankens filialnet varetaget af KNI.

Nuna Banks historie

Nuna Bank blev stiftet den 8. juni 1985 med en aktiekapital på 120 mio. kr. Banken startede driften den 1. juli 1985 ved overtagelse af Bikubens 4 afdelinger i Grønland. Medarbejderne overgik alle til Nuna Bank, hvorved banken kunne bygge videre på Bikuben i Grønlands goodwill og 19 års Grønlandserfaring.

Beslutningen om bankens etablering baserede sig på et ønske fra Bikuben om i højere grad at tilpasse sig det grønlandske samfund samt et ønske fra Grønlands Hjemmestyre om at opnå indsigt i bankvirksomhed gennem aktiebesiddelse i en grønlandsk bank.

Det var bankens mål at give såvel lønmodtagerkunder, erhvervskunder, kommuner som Grønlands Hjemmestyre en individuel og professionel kundebetjening, og banken lagde stor vægt på at videreføre den gode kontakt til samtlige kundegrupper.

Nuna Bank havde gennem en samarbejdsaftale med Bikuben fastholdt de fordele, der er forbundet med støtte fra et større pengeinstitut.

Samarbejdsaftalen medførte blandt andet, at banken kunne trække på Bikubens ekspertise, og at banken indenfor rammerne af bank- og sparekasselovens bestemmelser omkring engagementsstørrelser kunne påtage sig stort set alle finansieringsopgaver.

Nuna Bank og GrønlandsBANKEN fusionerede under GrønlandsBANKENs navn i 1997.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;