Videregivelse af kunders fortrolige oplysninger

Når du bliver kunde i GrønlandsBANKEN har vi pligt til at indhente en række oplysninger om dig. Det vil for eksempel være dit navn, adresse, CPR-nr/CVR-nr. mv. Du skal dokumentere disse oplysninger.

Derudover kan vi have brug for andre oplysninger om dig. Disse oplysninger bruges i forbindelse med administration, kreditvurdering, rådgivning og for at kunne tilbyde dig de finansielle serviceydelser, som banken har nu, samt de ydelser vi senere vil få.

Det er frivilligt om du vil give banken oplysninger udover dit navn, adresse og CPR-nr./CVR-nr., men hvis ikke vi har tilstrækkelige oplysninger, kan vi måske ikke rådgive dig fuldt ud, behandle en forespørgsel om lån eller i øvrigt betjene dig.

Hvornår videregiver GrønlandsBANKEN dine oplysninger?

Bankens ansatte har tavshedspligt efter loven og må ikke uberettiget videregive eller udnytte dine fortrolige oplysninger. Dette gælder ifølge lov om finansiel virksomhed.

GrønlandsBANKEN kan være forpligtet til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, såsom skattemyndighederne.

Desuden giver vi oplysninger videre i det omfang loven tillader det. Det kan være oplysninger om dit navn og adresse i forbindelse med overførsel af beløb til konti i andre pengeinstitutter - også udenlandske.

GrønlandsBANKEN kan også videregive sædvanlige kundeoplysninger såsom navn, adresse, CPR-nr./CVR-nr. i det omfang, det er nødvendigt for at udføre administrative opgaver for banken.

Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet

Når du overfører penge til udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger videre til de amerikanske myndigheder. SWIFT - som gennemfører betalingerne - er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning.

Endelig kan GrønlandsBANKEN videregive oplysninger, hvis du har givet dit samtykke. Du kan altid ændre dit samtykke eller trække det tilbage.

Hvis GrønlandsBANKENs oplysninger er forkerte

Hvis det viser sig, at bankens oplysninger om dig ikke er korrekte, retter vi dem øjeblikkeligt. Samtidig giver banken besked til andre, der har modtaget de fejlagtige oplysninger.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;