Forebyggelse af hvidvask

GrønlandsBANKEN samarbejder med myndighederne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Vi bidrager til dette ved at have et godt kendskab til dig som kunde og til den måde du benytter bankens finansielle services og produkter på.

 

Kravene til bankens kendskab til dig som kunde finder du i hvidvaskloven. I hvidvaskloven er der krav til, at banken kender sin kundes identitet og hvorfor kunden har konto i banken samt det forventede omfang af forretningsforbindelsen. Hvidvaskloven stiller også krav om, at banken kan dokumentere sine oplysninger om kunden. Derfor stiller vi spørgsmål til dig og kræver du viser legitimation.

Det er vigtigt at du som kunde og borger i Grønland kan føle dig tryg ved at lave forretninger med os. For at forhindre finansiel kriminalitet har banken en politik for at minimere risikoen for hvidvask mest mulig. Ligeledes har bankens politik krav om at banken kender sine kunder og kan dokumentere dette. Det betyder også at banken afstår fra forretningsrelationer med kunder og virksomheder, hvor vi vurderer, at der er en risiko for, at banken bliver udnyttet til finansiel kriminalitet.

Vi er derfor pålagt at foretage løbende opfølgning på eksisterende kundeforhold. Derfor skal du som kunde i banken være forberedt på at besvare spørgsmål om kundeforholdet. Det kan være hvis banken modtager nye oplysninger eller for eksempel hvis der sker ændringer i den måde du bruger banken på.

Som privatkunde skal du besvare en række spørgsmål. På denne måde lærer vi dig at kende og forstår hvad du gerne vil have ud af at bruge bankens produkter og services. Oplysningerne skal vi have før du bliver oprettet som kunde og omfatter for privatkunder – også børn:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Fast adresse
 • Legitimation
 • Formålet med kundeforholdet i banken
 • Hvorfor du ønsker at gennemføre større transaktioner
 • Hvor pengene kommer fra og hvad pengene skal bruges til
 • Om du eller en af dine nærtstående har et højtstående hverv indenfor det offentlige
 • Når du indsætter penge eller overfører værdipapirer, er vi forpligtede til at spørge om, hvor pengene eller aktiver stammer fra
 • Personer med fuldmagt til kontoen skal også legitimere sig som var de kunde i banken

 

Som erhvervskunde skal du også give en række oplysninger. Det skyldes at vi ifølge hvidvaskloven skal kende vores kunder og vide hvordan du og din virksomhed vil benytte bankens produkter og services.

Erhvervskunder skal give oplysninger om følgende:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens adresse
 • Virksomhedens eller foreningens cvr nummer
 • Ejerforhold
 • Forventede omsætning
 • Forventede antal kontante indbetalinger
 • Forventede antal internationale korttransaktioner
 • Forventede antal udenlandske overførsler
 • Når det gælder ejerforhold, skal vi vide hvem eller hvilke personer, der direkte eller indirekte ejer mere end 25 % af virksomheden
 • Repræsentanter for virksomheden eller personer med ret til at disponere over virksomhedens midler skal legitimere sig og vise dokumentation på, at de repræsenterer virksomheden
 • Foreninger skal fremvise foreningens vedtægter og seneste referat fra generalforsamlingen

 

Vi er underlagt tavshedspligt og behandler alle de informationer vi modtager fortroligt.

 

Banken uddanner løbende sine medarbejder indenfor hvidvask sådan medarbejderne er i stand til at indhente korrekte oplysninger og identificere finansiel kriminalitet ved hjælp af de indhentede oplysninger og bankens IT-løsninger. Derudover kontrollerer banken løbende de indhentede oplysninger. Det er også muligt for bankens medarbejdere at gøre opmærksom på finansiel kriminalitet. Dette kan blandt andet gøres anonymt via bankens whistleblowerordning.

 

Banken arbejder efter samme principper som andre banker på hvidvaskområdet. Disse principper kan du læse mere om på Finans Danmarks hjemmeside. Derudover er banken under tilsyn af Finanstilsynet som også har fokus på bankernes overholdelse af hvidvasklovgivningen. Finanstilsynet har udarbejdet en række svar på de spørgsmål de ofte får fra kunder om kravene til bankerne læs mere på Finanstilsynets hjemmeside.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;