GrønlandsBANKEN-aktien

GrønlandsBANKEN er som et selskab hjemmehørende i Grønland skattepligtig i Grønland i henhold til Landstingslov om indkomstskat.

GrønlandsBANKEN skal i henhold til lovens § 86 indeholde skat af udbytte med den for Kommuneqarfik Sermersooq fastsatte samlede udskrivningsprocent for det kalenderår, hvor udbyttet udbetales.

For øjeblikket er den samlede skattesats 42%. Udbytteskatten er en endelig skat, der alene kan søges refunderet af nogen, der efter lovens § 3 er fritaget for skattepligt eller er bosiddende i et land med hvilken Grønland har en dobbeltbeskatningsaftale.

Er du bosiddende i udlandet skal du rette henvendelse til Skattestyrelsen i Grønland med hensyn til om du er omfattet af en dobbeltbeskatningsaftale.

Derudover skal du vedlægge dokumentation for udbyttebetalingen fra GrønlandsBANKEN for at få refusion i udbytteskatten i henhold til beskatningsreglerne i dit hjemland.

Skattestyrelsen kan kontaktes på tax@nanoq.gl eller på denne adresse: 

Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1
Postboks 1605
3900 Nuuk

» Se kursen på GrønlandBANKEN-aktien

» Har du spørgsmål om GrønlandsBANKEN-aktien? Kontakt os på aktionaer@banken.gl

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;