Vilkår for brug af banken.gl

Læs disse vilkår grundigt. Brug af banken.gl er kun tilladt på nedenstående vilkår.

Hjemmesiden indeholder oplysninger om:
GrønlandsBANKEN
Imaneq 33, Postboks 1033
3900 Nuuk
Kontakt: banken@banken.gl

Indholdet på banken.gl relaterer sig til Grønland, med mindre andet specifikt er angivet.

Indholdet på banken.gl er alene til orientering og er ikke udtryk for rådgivning af den enkelte kunde.

Ønsker du personlig rådgivning skal du kontakte din rådgiver. Find din rådgiver ved at bruge dette link. Du kan også kontakte banken på telefon +299 70 1234.

Oplysninger på banken.gl og ansvarsbegrænsning
Alle former for vurderinger, skøn og anbefalinger på banken.gl af den fremtidige udvikling på de finansielle markeder kan kun betragtes som bankens forventninger. Derfor er banken ikke ansvarlig for, at markedet udvikler sig i overensstemmelser hermed. GrønlandsBANKEN er således ikke ansvarlig for tab som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra banken.gl.

Oplysninger fra kilder
GrønlandsBANKEN bestræber sig på at videregive korrekte oplysninger og bruger derfor kun kilder, som vi anser for troværdige. GrønlandsBANKEN er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger som banken modtager fra eksterne kilder. Banken tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl på banken.gl.

Tekniske fejl
GrønlandsBANKEN er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl herunder nedbrud af eller manglende adgang til bankens servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Uberettiget adgang
GrønlandsBANKEN er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge for enhver form af tredjemands uberettigede adgang (phishing, hacking m.v.) via banken.gl, brugerens eller tredjemands data. Banken kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, download eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af banken.gl.

Ophavsret og varemærker
GrønlandsBANKEN har copyright og ejendomsret til indholdet på banken.gl. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på banken.gl må ikke finde sted uden bankens forudgående skriftlige samtykke. GrønlandsBANKEN giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på banken.gl til personlig og ikke-kommerciel brug.
Logoet på banken.gl må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggørelse i nogen form, uden at banken først har givet skriftligt samtykke.

Links til andre hjemmesider
Banken.gl indeholder links til hjemmesider der drives af tredjemand. Disse links er kun angivet til din information og GrønlandsBANKEN er ikke ansvarlig for deres indhold.

Links til banken.gl
Det er muligt at linke til banken.gl uden GrønlandsBANKENs godkendelse. Derfor er banken ikke ansvarlig for fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til banken.gl.

Beregninger
GrønlandsBANKEN påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i beregninger foretaget på banken.gl. GrønlandsBANKEN er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner der er foretaget på baggrund af disse beregninger.

Værneting og lovvalg
Tvister som udspringer af indholdet på banken.gl og hermed forbundne tjenesteydelser skal afgøres i henhold til grønlandsk ret og skal behandles ved grønlandske domstole.

Ændringer af Betingelser og vilkår for brug af banken.gl
GrønlandsBANKEN forbeholder sig ret til når som helst at ændre i brugervilkårene for banken.gl ved at opdatere denne side. Du bør derfor jævnligt genlæse vilkårene.

Udgivet 18. juli 2012

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;