Organisering af arbejdet

Organisering af CSR 
Administrationen af vores CSR-initiativer er under ledelse af administrationsdirektøren, der løbende involverer direktionen og bestyrelsen.  

CSR-arbejdet er organiseret i en styregruppe, hvor administrationsdirektøren er formand, bæredygtighedsansvarlig er næstformand, og medlemmer inkluderer CSR-sekretæren, HR-chefen samt hovedansvarlige for strategiske områder. 

CSR-styregruppen mødes 4-6 gange om året. 

Organisering af ESG 
I 2023 styrkede vi vores interne organisering omkring bæredygtighed for at sikre bred opmærksomhed og forankring på flere niveauer.  

En effektiv struktur sikrer integrationen af bæredygtighed på tværs af fagområderne, med to centrale grupper: et ESG-board og et ESG-actiongroup.  

ESG-board består af direktion og bankens øverste ledelse, og ESG-actionsgroup består af de hovedansvarlige for alle relevante fagområder ift. bæredygtige indsatser. 

Der afholdes kvartalsvise møder med en fast agenda for at sikre den interne forandring og danne et solidt fundament og fremdrift i udviklingen af bæredygtighed i forretningen. 

Hvad står ESG for? 
ESG står for Environment, Social og Governance og omfatter tre områder inden for bæredygtighed: 

  • Environment (Miljø): Fokuserer på miljø- og klimarelaterede forhold, såsom vand- og havressourcer, biodiversitet, klimaforandringer og CO2-udledninger.  
  • Social (Sociale forhold): Fokuserer på arbejdsforhold for både din egen arbejdsstyrke og arbejdstagere i din værdikæde, forbrugere, slutbrugere og berørte samfund. 
  • Governance (Virksomhedsadfærd): Fokuserer på virksomhedsadfærd, herunder beskyttelse af whistleblowere, antikorruption og virksomhedskultur. 

CSRD 
Vi arbejder på at overholde dette direktiv fra 2026 (baseret på data fra 2025). 

Som en del af den obligatoriske proces for at identificere hvilke ikke-finansielle data der skal indsamles og rapporteres fra januar 2025, har vi allerede gennemført den første dobbelt væsentlighedsvurdering. 

Hvad er CSRD?  
CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og er et EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering, der erstatter tidligere EU-krav om samfundsansvar.  

CSRD udvider ikke-finansiel rapportering med nye krav, hvor nogle er obligatoriske for alle virksomheder, mens andre afhænger af virksomhedens specifikke bæredygtighedsemner.  

Direktivet kræver, at virksomheder udfører en dobbelt væsentligheds-vurdering for at identificere de bæredygtighedsemner, der er relevante for dem.  

Denne vurdering omfatter både indvirknings- og finansiel væsentlighed, hvor et emne anses for væsentligt, hvis det opfylder kravene for enten indvirknings- eller finansiel væsentlighed, eller begge dele.  

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;