Tidsfrister fondshandel

Her kan du se en oversigt over de tider, du kan forvente ekspeditionen gennemført til. 

GrønlandsBANKEN kan dog ikke garantere, at tiderne i alle tilfælde holdes.

 

Registrering af markedsordrer, limiterede ordrer og børsordrer.

Kl. 02.30 - 22.00

Markedskursordrer til afregning samme børsdag (ordrer indlagt efter kl. 12.00 afregnes næste børsdag).

Inden kl. 12.00

Limiterede ordrer til afregning samme børsdag (ordrer indlagt efter kl. 12.00 afregnes næste børsdag). 

 

Limiterede ordrer kan afgives med gyldighed for en fremtidig periode på op til 30 kalenderdage inkl. afgivelsesdagen. 

Inden kl. 12.00 

Gyldige børsordrer videreformidles til handel på Københavns Fondsbørs i børsens åbningstid på børsdage, p.t. tidsrummet.

Børsordrer kan afgives med en gyldighed for en fremtidig periode på op til for tiden 8 kalenderdage inkl. afgivelsesdagen.

Kl. 05.00 - 13.00 

Strakshandelskurser er som udgangspunkt til rådighed på børsdage i tidsrummet mandag til fredag. 

Kl. 05.30 - 18.00 

Hvilke papirer kan handles i Netbank

  • Aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs
  • Obligationer, der er noteret på Københavns Fondsbørs
  • Investeringsforeninger, der er noteret på Københavns Fondsbørs
  • Unoterede investeringsforeninger registeret på Københavns Fondsbørs

Statens præmieobligationer kan ikke handles via Netbank.

For visse handelstyper er der ikke adgang til at indlægge ordrer om køb, såfremt papiret ikke har været handlet inden for de seneste 3 børsdage.

Børsordrer kan kun registreres på aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på Københavns Fondsbørs.

GrønlandsBANKEN er berettiget til at afvise en børsordre, hvis limitkursen afviger mere end 10% fra den sidst noterede kurs på Københavns Fondsbørs.

GrønlandsBANKEN kan til enhver tid begrænse eller øge udbudet af værdipapirer, der kan handles via Netbank.

Hvis et værdipapir ikke kan handles via Netbank, skal du kontakte din kunderådgiver.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;