Bæredygtig investering

En bæredygtig omstilling – til gavn for Grønland

FN’s verdensmål

En investeringsløsning kan inkludere hensyn til bæredygtighed og bæredygtige mål i større eller mindre grad.

Forståelse af bæredygtighed er under hastig udvikling på investeringsområdet. For at sikre en fælles forståelse af, hvad vi mener med bæredygtighed, har vi lavet denne informationsside.

FN’s verdensmål

FN’s 17 verdensmål har til formål at sætte kursen for en løsning af nogle af verdens mest presserende problemer inden 2030. Verdensmålene sætter fokus på, hvordan organisationer kan bidrage til at nå målene, som omhandler klima, ligestilling, civilsamfund, regeringer, NGO’er osv.

Klimaforandringer og EU's mål

EU har defineret en række konkrete mål for virksomhedernes bæredygtige omstilling. Målet er at EU skal være klimaneutral i 2050, og det kan investeringer bidrage til.

Bæredygtige investeringer fokuserer i høj grad på klimaforandringer, som skyldes for meget CO2, der fører til en slags forurening af atmosfæren. Konsekvensen heraf er global opvarmning. CO2-udledning er nødvendigt for at få jordens øko-system til at fungere. Problemet er når der bliver udledt for meget CO2, hvilket skaber en drivhuseffekt, der ødelægger atmosfæren.


ESG

Når du investerer, kan du overveje virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse - også kaldet ESG. Det kan eksempelvis være selskaber som understøtter bekæmpelse af ulighed eller fremmer sociale forhold på arbejdsmarkedet. Det kan også være en investering i vedvarende energi eller i en økonomisk aktivitet, som er med til at genoprette og bevare natur og dyreliv.

Negative påvirkninger

Alle virksomheder påvirker samfundet i forhold til klima, miljø, socialt ansvar og hvilke beslutninger den enkelte virksomhed foretager.

Påvirkningen kan være negativ i større eller mindre omfang, fx som følge af virksomhedens forurening, udledning af CO2 eller manglende fokus på ligestilling, bekæmpelse af fattigdom eller korruption.

 

Bæredygtig omstilling - et fælles ansvar

Over en kort periode kan visse mindre bæredygtige investeringer give det bedste afkast, men det skal overvejes om man ønsker dette for en hver pris. Analyser viser at investeringer, der fokuserer på en mere bæredygtig fremtid, vil stå stærkest over en længere investeringsperiode.

En investeringsstrategi består af mange elementer, som påvirker det samlede resultat af din investering, fx tidshorisont, risiko, afkastpotentiale og hensyn til bæredygtighed.  


En svanemærket fond

En investeringsfond kan kalde sig svanemærket, når den opfylder 25 obligatoriske krav. Det kan f.eks. være at ekskludere virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran.

 

Yderligere information

Har du brug for mere information kan du nedenfor se mere på vores samarbejdspartneres hjemmeside.

Vores samarbejdspartnere

Bæredygtighedpræferencer - BankInvest

bankinvest.dk/baeredygtighed/

enverdentilforskel.dk/

sparinvest.dk/baeredygtig-investering/

Ansvarlig investering | Tænk ansvarligt (ansvarlig-investering.nu)

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;