Øvrige forsikringer via Kalaallit Forsikring

Familieforsikring
Familieforsikringen dækker ikke kun dit indbo men også rejsebagage, ansvar og retshjælp.

Du kan komme ud for brand, eksplosion, kortslutning, vandskade, tyveri, ran og røveri samt hærværk. Eller stå med det fulde ansvar for en skade på en anden persons ejendele.

I alle disse tilfælde dækker familieforsikringen og er med til at give dig og din familie en ekstra tryghed i hjemmet.

Ulykkesforsikring
Ulykker er noget, vi nødigt taler om, men ulykker kan ramme os alle og de kommer næsten altid hurtigt og helt uventet.
Ulykkesforsikringen giver erstatning ved invaliditet og dødsfald. Det betyder, at levestandarden for din familie ikke bliver væsentligt lavere, hvis der sker noget.
Forsikringen kan tilpasses efter dine behov.

Husforsikring
En husforsikring dækker skader som følge af brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, snetryk, stormskader, huslejetab samt husejeransvar og retshjælp.Du er også dækket mod hærværk på huset.

Bilforsikring
Bilforsikringen består af ansvars- og kaskoforsikring. Ansvarsforsikringen er lovpligtig og dækker personskader samt skader på ting.
Kaskoforsikringen dækker skader på din egen bil og med den er du sikret mod pludselige og ubehagelige udgifter, hvis du kommer til skade med din bil.
Der er mulighed for at opnå rabat i forsikringspræmien, hvis du over en længere periode kører uden skader.

Lystbådforsikring
Lystbådforsikringen dækker hvis du påsejler en andens båd, eller kommer til at forvolde skade på en anden person.
Der er mulighed for at opnå rabat på forsikringspræmien, hvis du sejler uden skader i en længere periode.

Forsikring af din hund
Hundeloven er ikke gældende i Grønland. Forsikringen dækker i henhold til stedlige/lokale vedtægter og sædvaner. Forsikringen dækker de skader, som din hund kan komme til at forvolde på andre dyr eller på mennesker og deres ting.

Rabat ved flere forsikringer
Tegner du to eller flere forsikringer har du mulighed for at få 15% i rabat. Hundeforsikring er dog ikke omfattet at denne rabatordning.

Kontakt din rådgiver og hør hvilke dækningsgrader og priser, der gælder for de enkelte forsikringstyper.

Her kan du få mere at vide om privatforsikringer:
» Kalaallit Forsikring

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;