Indskydergaranti – Garantiformuen

Garantiformuen, tidligere kendt som Indskydergarantifonden, er en ordning, der sikrer indskydere og investorer ved bankkonkurser.

Den dækker indlån op til EUR 100.000 (750.000 kr.) pr. indskyder og omfatter både privat- og erhvervskunder, herunder foreninger og selskaber. Der er særlig dækning for visse indskud, som pensionskonti og indskud med socialt formål i henhold til lov.

Ved fælles kontoejerskab dækkes hver part op til 100.000 euro. Værdipapirer udleveres ved bankkonkurs, og Garantiformuen dækker tab op til 20.000 euro (150.000 kr.) per person.

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks og fx aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån indsat før 1. januar 2020 er ubegrænset dækket, mens indskud fra og med denne dato er dækket op til EUR 100.000 pr. indskyder.

Særlige indlån omfatter f.eks. klientkonti hos advokater og indskud der forvaltes i forvaltningsafdeling.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;