Varer købt online med kort

Varer købt online med kort
Vil du gøre indsigelse ved et køb foretaget online, gælder der forskellige regler, alt efter hvilket kort du har brugt. Læs om dine muligheder her:

Husk at gøre indsigelse lige så snart du bliver opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet på din konto.

Brug for hjælp
Har du spørgsmål, kan du få hjælp ved at kontakte Nets support.

Nets support kan kontaktes på +45 72 11 20 35

Åbningstid hos Nets er:

  Grønlandsk tid Dansk tid
Mandag til torsdag 4.30 til 12.30 8.30 til 16.30
Fredag 5.00 til 12.00 9.00 til 16.00

Du skal være opmærksom på, at supporten hos Nets foregår på dansk. Har du brug for support på grønlandsk eller support udenfor Nets åbningstid, kan du få hjælp ved at ringe til banken på telefon 70 1234. Banken yder support inden for bankens normale åbningstid.

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;