Årsregnskab 2016
28. februar 2017

GrønlandsBANKEN med rekordhøjt udlån

GrønlandsBANKEN leverer i 2016 et resultat på kr. 113,4 mio. før skat, mod kr. 106,6 mio. i 2015. Egenkapitalforrentningen blev på 13,4 % p.a. og vurderes at være tilfredsstillende.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger lød på kr. 140,3 mio., hvilket er kr. 3,5 mio. højere end i 2015. Resultatet ender dermed i den høje ende af estimatet på kr. 125-145 mio., som banken estimerede ved årets start.

Bankens udlån lander på 3,1 mia., indlån på 4,8 mia. og garantier på 1,2 mia. og på alle områder er der tale om det højeste niveau i bankens historie og et samlet forretningsomfang på 9,1 mia.

”Regnskabet viser, at vi fortsætter med at levere en solid bundlinje og egenkapital. Men det vi glæder os mest over, er den historiske fremgang, vi har haft på udlånssiden. Det er særligt i fjerde kvartal, at vores medarbejdere har haft rigtig travlt. Vi er naturligvis ganske tilfredse med udviklingen, som både viser, at der er kommet mere gang i investeringerne i Grønland, men også at vi er konkurrencedygtige og står i en rigtig god markedsposition”, udtaler bankdirektør Martin Kviesgaard.

Ifølge bankdirektøren er den historiske fremgang på udlånssiden en pejling af, at det går fremad for erhvervslivet i Grønland, og han forventer, at de positive takter fortsætter i år:

”2016 har på mange områder været et godt år for erhvervslivet i Grønland. Konjunkturopgangen blev for alvor mærkbar, og det har været en afgørende faktor for det højeste udlåns-år i bankens historie. En række større anlægsarbejder i de store byer, fremgang i turismen og et stærkt fiskeri har medvirket til en øget optimisme i løbet af året. Samtidig har vi en forventning om, at den positive økonomiske udvikling i Grønland holder niveauet i 2017” siger Martin Kviesgaard.

2016 har dog også budt på udfordringer med negative renter og lavere renteindtægter fra bankens obligationsbeholdning. Til gengæld viser tab og nedskrivninger på kundernes lån et pænt fald.

”Det er klart, at vi som finansielt institut også er udfordret af negative renter på de finansielle markeder.  Bankens likviditet er placeret på pengemarkedet og i obligationer og med det negative rentemiljø, medfører det helt forventeligt kurstab.” understreger Martin Kviesgaard, der fortsætter: ”Til gengæld er det yderst positivt, at vores mange privat- og erhvervskunder har det økonomisk godt, og tab på lån er derfor ret lave.”

Besøg af finanstilsynet

Året bød også på besøg fra finanstilsynet, hvis opgave bl.a. består i at vurdere bankers soliditet. Et besøg der blev klaret uden betydelige anmærkninger fra tilsynet.

”Finanstilsynets besøg bestyrkede os i, at vi driver bank på en ansvarlig og bæredygtig måde. Vores kunder har den nødvendige økonomiske robusthed, der giver os et solidt forretningsgrundlag at arbejde ud fra,”  påpeger Martin Kviesgaard, der desuden glæder sig over, at finanstilsynet bekendtgjorde, at kundernes økonomiske styrke ligger over gennemsnittet sammenlignet med danske banker.

Banken har i 2017 en række omkostninger til IT-udvikling af bl.a. et pensionskoncept. Derudover kan banken i 2017 fejre 50 års jubilæum, hvilket vil blive markeret i august. Banken har herefter en forsigtig forventning om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet kr. 125–145 mio.


Tilbage

» My Wallet

» Læs flere nyheder her

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;