Halvårsregnskab: GrønlandsBANKEN fastholder pænt regnskab trods kurstab
12. august 2015

Regnskab: Moderat fremgang i udlån og garantier 

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger lander på kr. 68,7 mio. mod kr. 70, 1 mio. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat falder fra kr. 78,4 mio. til kr. 55,1 mio. Faldet skyldes primært kurstab på bankens værdipapirer, der i 2014 gav en kursgevinst.

Første kvartal i GrønlandsBANKEN byder også på en moderat stigning i udlån og garantier på i alt godt 57 mio. kr.  

- Resultatet er ganske tilfredsstillende situationen taget i betragtning. Det ekstremt lave renteniveau rammer vores renteindtægter. Vores kunder har væsentligt mere på indlånskonti i banken end vi har lånt ud. Når vi har større indlån end udlån, så koster det os ganske enkelt penge hver eneste dag at have den overskydende likviditet stående i Nationalbanken, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

Bankdirektøren ser gerne, at udlånet stiger, fordi det er et udtryk for, at samfundet er i vækst, og at der generelt er en tro på fremtiden. Men han betoner samtidigt, at det lige nu er vanskeligt at se et løft i form af en væsentlig konjunkturfremgang. Dog vil de større anlægsprojekter som fængslet og havnen i Nuuk have en positiv og mærkbar effekt for erhvervslivet, lyder vurderingen.

- Både private og virksomheder er forsat forsigtige med at investere og bruge penge. Når alle holder igen, bremser hele samfundet op. Men heldigvis er der også positive tendenser. Der er fortsat pæn bolighandel i Nuuk, ligesom flere skifter til en nyere og mere miljørigtig bil. Det er indikatorer på, at der er penge i samfundet. Samtidig er det positivt, at langt de fleste kunder er i stand til at betale tilbage på deres lån og dermed er økonomisk stærke. Tab på kundernes lån og garantier i banken er derfor overskuelige, siger Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKEN fastholder forventningerne til et resultat for regnskabsåret 2015 i niveauet på 125-145 mio. kroner før kursreguleringer og nedskrivninger, hvor sidste års resultat lød på 148 mio.

» Klik her for at læse Fondsbørsmeddelelsen om Halvårsrapport for 1. halvår 2015


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;