Kvartalsregnskab: Fremgang i udlån og garantier
28. april 2015

Grønlands største bank er kommet fint fra start. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger stiger med 13 % til 34,5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, selvom resultatet før skat bakker lidt til kr. 25,2 mio.

Første kvartal i Grønlandsbanken byder også på en moderat stigning i udlån og garantier på i alt godt 100 mio. kr.

- Det er et ganske tilfredsstillende resultat, særligt i lyset af det ekstremt lave renteniveau og det faktum at vi i Grønlandsbanken har mange kunder med penge på kontoen. Når vi har større indlån end udlån så koster det os simpelthen penge at have den overskydende likviditet stående i Nationalbanken, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

Selvom renteniveauet trykker bankens toplinje, ser bankdirektøren også den positive side:

- Jeg synes vi kan se at mange af vores kunder bruger det lave renteniveau til at komme et skridt videre. Motivationen til at få renoveret huset eller købe hus for første gang, bliver helt naturlig højere jo billigere det er at låne penge, og mon ikke erhvervslivet også så småt kommer i gang med investeringerne. Det gavner både samfundet og den enkelte kunde.

Efter flere år med negativ økonomisk vækst i Grønland, venter banken nulvækst i BNP i 2015, men den forventede øgede byggeaktivitet bliver mærkbar for erhvervslivet.

- Med resultatet for første kvartal har vi lagt spiren til et fint år. Banken forventer da også en tilfredsstillende udvikling i 2015, selvom den lave rente belaster driften.

GrønlandsBANKEN fastholder forventningerne til et resultat for regnskabsåret 2015 i niveauet på 125-145 mio. kroner før kursreguleringer og nedskrivninger, hvor sidste års resultat lød på 148 mio.


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;