Kvartalsregnskab: Solid basisdrift i GrønlandsBANKEN
26. april 2016

GrønlandsBANKEN er kommet pænt fra start med et kvartalsresultat på 21,4 millioner. Sammenlignet med resultatet for samme periode sidste år på 25,2 millioner kroner er der dog tale om et lille fald i indtjeningen.

Regnskabet for første kvartal viser blandt andet et fald på 2,5 % i nettorenteindtægterne i forhold til første kvartal 2015. De væsentligste årsager er lavere obligationsrenteindtægter og den negative rente i Nationalbanken.

- Resultatet for første kvartal er tilfredsstillende, men det fortsat lave renteniveau tager pynten af en i øvrigt solid basisdrift, og vi har samtidig haft større kurstab end sidste år, udtaler bankdirektør Martin Kviesgaard.

Investerer i fremtiden

Selvom den negative rente på pengemarkedet trykker bankens toplinje, kan bankdirektøren sagtens se de positive takter i kvartalsregnskabet. Han peger på, at bankens tab og nedskrivninger på udlån og garantier fortsat er lave. Og så betyder den lave rente, at det er billigere for kunderne at låne penge til for eksempel hus og bil.

- Vi mærker, at der er forår i luften og godt gang i vores private kunders bolighandler og investeringer i blandt andet ny bil, ligesom byggebranchen har travlt, siger Martin Kviesgaard og fortsætter:

- I banken har vi netop genåbnet vores filial i Qaqortoq, der er blevet totalrenoveret og energioptimeret, ligesom vi har taget hul på renoveringen af vores filial i Maniitsoq. Det er alt sammen et udtryk for, at vi tror på og investerer i bankens fremtid her i Grønland, fortæller Martin Kviesgaard.

Forventer positiv vækst

Efter en negativ BNP-udvikling i Grønland i perioden 2012-2014 vurderer banken, at der i løbet af 2015 var en konjunkturvending, og at året endte med en moderat positiv vækst i BNP. GrønlandsBANKEN forventer, at BNP vil stige yderligere i 2016, blandt andet på grund af en forventet øget byggeaktivitet og den forøgede rejekvote.

- Med resultatet for første kvartal har vi fået en pæn start på året, og banken forventer en tilfredsstillende udvikling i løbet af 2016, selvom der fortsat er usikkerhed forbundet med den lave rente, slutter bankdirektør Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKEN fastholder forventningerne til et resultat for regnskabsåret 2016 i niveauet på 125-145 mio. kroner før kursreguleringer og nedskrivninger, hvor sidste års resultat lød på 136,8 mio.


Tilbage

» Flere nyheder fra GrønlandsBANKEN

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;