Nye brugerregler for Swipp Erhverv (Swipp Erhverv Mobilnummer)
04. marts 2016

For eksisterende Swipp Erhverv-brugere varsles der hermed ændring af brugerreglerne  pr. 4. april 2016.
For nye Swipp Erhverv brugere træder de nye brugerregler i kraft ved indgåelse af aftalen.

I Brugerreglerne for Swipp Erhverv er der i afsnit 4 lavet en vigtig tilføjelse. Tilføjelsen indebærer, at GrønlandsBANKEN er berettiget til helt eller delvist at tilbageføre en modtaget betaling fra din konto, hvis det beløb, der er debiteret hos din kunde (Afsender) er højere end det beløb, der er aftalt med dig som Modtager. Det er en forudsætning for en sådan tilbageførsel, at Afsender har gjort berettiget indsigelse mod betalingen efter betalingstjenestelovens regler for fjernsalg.

Ændringen af brugerreglerne træder i kraft den 4. april 2016.

Vi gør samtidig opmærksom på, at Swipp Erhverv har ændret navn til Swipp Erhverv Mobilnummer.

De nye brugerregler kan ses her.


Tilbage

» Flere nyheder fra GrønlandsBANKEN

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;