Årsregnskab for 2017
22. februar 2018

Vækst i både top- og bundlinje i GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKEN leverer i 2017 et resultat på 132,6 mio. før skat, mod kr. 113,4 mio. i 2016. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger lød på kr. 152,7 mio., hvilket er kr. 12,4 mio. højere end i 2016 og bankens hidtil bedste. Resultatet er i den høje ende af det senest opjusterede resultat-interval på kr. 145-155 mio.

- At vi kan præstere et resultat, der klart overstiger 2016 er naturligvis mere end tilfredsstillende, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

Udlånsvækst øger toplinjenSolide 8,5% lød udlånsvæksten på i 2017 efter en vækst på 8,9% året før. Det bringer bankens udlån op på historiske kr. 3,3 mia. Toplinjen øges dermed også betragteligt, hvor nettorente- og gebyrindtægterne stiger med 7% til kr. 310 mio. på trods af faldende obligationsrenter og udbytter. Stigningen er hovedforklaringen på resultatfremgangen. Omkostningerne i regnskabet viser også en stigning, hvor bl.a. udgifter til bankens 50 års jubilæum, og omkostninger til udvikling af pensions-platform trækker op.

- Vi vurderer at samfundsøkonomien i Grønland i 2017 har kørt nogenlunde ligeud efter høj vækst året før, og så er det naturligvis positivt, at vi oplever en ret solid udlånsvækst. Der har været drøntravlt i banken. Vi har styrket markedspositionen og fået en bred vækst på både privat- og erhvervsområdet, udtaler Martin Kviesgaard.


Reducerede kurstab og uændrede nedskrivningerGrønlandsbanken må konstatere et kurstab på kr. 6,4 mio. på bankens værdipapirbeholdning, mens tab og nedskrivninger på bankens udlån er næsten uændrede på kr. 13,7 mio. svarende til 0,3% af bankens udlån og garantier.

- Nedskrivningsniveauet er ganske moderat, og vi afskriver kun meget få lån, så vi er godt tilfredse. Det vidner om at både private husholdninger og erhvervskunder med lån i banken, generelt er ganske solide her i Grønland, siger Martin Kviesgaard.

Reduceret udbytteUdbyttet til aktionærerne for 2017 falder fra de senere års 55 kr. til 30 kr. pr. aktie og giver dermed plads til pæn konsolidering. Kapitalprocenten stiger betragteligt fra 21,2% til 22,7% på trods af vækst i forretningen. Ultimo året var bankens aktiekurs på 649 kr. pr. aktie. GrønlandsBANKEN blev i 2017 i lighed med tre færøske pengeinstitutter udpeget som SIFI-institut. Finanstilsynet har endnu ikke fastlagt NEP-krav for de nordatlantiske SIFI-institutter.

- Vi har vurderet, at det var vigtigt at konsolidere os, så vi har et økonomisk råderum, og derfor foreslår vi et lavere udbytteniveau. Vi sigter mod at ramme de indfasede NEP-krav, før fristen for indfasning, og samtidig skal der være plads til yderligere vækst, siger Martin Kviesgaard, der understreger, at banken ikke tager stilling til eventuel brug af andre kapitalinstrumenter, før man kender de endelige NEP-krav.

På baggrund af forventning om en fortsat positiv udvikling i bankens forretning og med hensyntagen til usikkerhed om kursreguleringer og nedskrivningsniveau, er forventningerne til 2018 et resultat før skat på kr. 120-140 mio.


Tilbage

» Årsrapport 2017

» Læs flere nyheder her

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;