Pæn start på året i Grønlandsbanken
25. april 2018

Regnskab: Fortsat udlånsstigning
Grønlands største bank begynder året godt med et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på 38,6 mio. kr. i første kvartal mod kr. 38,1 mio. i samme periode i 2017. Resultatet før skat ender på 34,1 mio. mod kr. 38,2 mio. i første kvartal 2017.
Efter kraftig udlånsstigning i 2017 viser kvartalsregnskabet fra Grønlandsbanken også en moderat stigning i udlån og garantier på i alt godt 97 mio.
- Vi mener det er et pænt resultat her i årets første kvartal. Særligt er det positivt at nettorenterne øges lidt selvom der er faldende obligationsrenteindtægter. Det hænger sammen med udlånsstigningen og nogenlunde uændrede marginaler. Det er vi naturligvis godt tilfredse med og viser at vi er konkurrencedygtige, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.
De samlede nettorente og gebyrindtægter øges i kvartalet med 1,4 mio. til 78,8 mio., mens de samlede omkostninger inkl. afskrivninger øges med kr. 1 mio. til kr. 41,6 mio. sammenlignet med samme periode i 2017.
Kursreguleringer er negative med kr. 1 mio. mod et plus sidste år i samme periode på kr. 4 mio. Det er primært bankens obligationer, som er årsagen til kurstabet i 2018. Nedskrivninger på udlån og garantier er fortsat lave og dermed ender resultatet før skat på tilfredsstillende kr. 34,1 mio.
-Der er en ganske pæn økonomisk aktivitet og særligt bolighandler i Nuuk går stærkt. Rejefiskeriet ser lovende ud og der er udsigt til god byggeaktivitet i både Nuuk og Ilulissat. I Grønlandsbanken har vi p.t. ret små tab på udlån så kunderne har det generelt godt og med mere end det dobbelte i kapital i forhold til solvensbehovet, kombineret med en forventning om en rimelig konjunkturudvikling i år, så er vi egentlig ganske fortrøstningsfulde, forklarer Martin Kviesgaard.
GrønlandsBANKEN fastholder forventningerne til et resultat for regnskabsåret 2018 i niveauet på 120-140 mio.
kroner før skat mod kr. 133 mio. i 2017.


Tilbage

» Se 1.kvartalsregnskabet her

» Læs flere nyheder her

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;