GrønlandsBANKEN leverer et tilfredsstillende kvartalsresultat
31. oktober 2019

GrønlandsBANKEN leverer i årets første ni måneder et resultat før skat på kr. 115,9 mio. mod kr. 106,9 mio. for samme periode i 2018, godt hjulpet på vej af lave nedskrivninger og positive kursreguleringer. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 112,7 mio. mod kr. 115,5 mio. året før.

I tredje kvartal af 2019 oplevede banken, i lighed med 2018, et udlånsfald, mens bankens udlån i årets ni første måneder i alt er steget med kr. 221 mio., og udgør kr. 3.694 mio. ved udgangen af september måned. Det er en stigning på 6,3% på ni måneder. Det er bankdirektør Martin Kviesgaard tilfreds med.

- Stigningen for året som helhed er tilfredsstillende og dokumenterer at der er pæn aktivitet i Grønland. Vi vil gøre hvad vi kan for at understøtte en solid udvikling i Grønland, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

Indlånet er steget i de første ni måneder af 2019, men forventes at falde svagt i resten af 2019. Samfundet og bankens kunder står overfor større investeringer, som kan medføre større udsving i bankens indlån i den kommende periode.

Forbedret basisindtjening

Ses der isoleret på tredje kvartal er basisdriften væsentligt forbedret, indtægterne er forøget og de samlede omkostninger er lavere end i første og andet kvartal.

- Indtægterne løftes og omkostningerne falder lidt mere i dette kvartal end sædvanligt så det giver det bedste basisresultat i et kvartal vi har set. Det er generelt det høje niveau for udlån og garantier, der er hovedforklaringen. Det er naturligvis positivt når nu basisdriften i øvrigt presses af negative renter og stigende complianceomkostninger, udtaler Martin Kviesgaard.

Kursreguleringer af værdipapirer viser en kursgevinst på kr. 9,8 mio. for de første ni måneder mod kr. 0,5 mio. i samme periode i 2018. Kursgevinsten i tredje kvartal skyldes en ventet realiseret kursgevinst på kr. 8,6 mio. ved bankens andel af salget af Sparinvest Holding til Nykredit. Nedskrivninger på udlån viser et fald og udgør i de første ni måneder kr. 6,6 mio., mod kr. 9,1 mio. året før.

Negative renter

Grønlandsbanken betaler løbende negative renter til Nationalbanken og på pengemarkedet og med stigende indlån er udfordringen ikke mindre.

- Vi har hidtil kun haft negative indlånsrenter på de største indlån, men fra 1. november starter vi indfasning af negative indlånsrenter til erhvervskunderne bredt og det bør rette det noget op. Vi har ikke gjort noget overfor privatkunder endnu, men holder selvfølgelig øje med indlånsudviklingen, siger Martin Kviesgaard.

Kapitalprocenten udgør 22,3% og er dermed komfortabelt over det beregnede kapitalbehov på 11,2%.

Forventningen til årsresultatet opjusteres til nu kr. 135-155 mio. før skat mod seneste udmeldte forventning på kr. 130-150 mio. Resultatet udgjorde i 2018 kr. 140,3 mio. før skat.


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;