GrønlandsBANKEN påvirket af Covid-19
06. maj 2020

GrønlandsBANKENs regnskab for første kvartal af 2020 viser et resultat på kr. 16,6 mio. mod kr. 37,9 mio. i første kvartal af 2019.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 37,5 mio. mod kr. mod kr. 36,5 mio. året før og viser dermed en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen.

- GrønlandsBANKENs kvartalsregnskab er præget af en usædvanlig start på året. Der var mange ting der gik godt i Grønland, så kom COVID-19 og påvirkede kunderne og banken. De fleste kunder og brancher er ikke væsentligt økonomisk berørt, så det er primært turistbranchen der er ramt, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

Grønland står godt

Nedskrivninger på udlån og garantier stiger i forhold til første kvartal 2019 med kr. 7,4 mio. og udgør kr. 9,2 mio.

- Det er usikkerheden om Covid-19 der gør at vi nedskriver en hel del mere. Nogle kunder vil komme i så store problemer, at vi også får tab i banken, men mange vil helt sikkert kunne klare sig igennem med hjælpepakkerne.

- Resten af året er der usikkerhed, men vi tager udgangspunkt i, at turistsæsonen mistes og så kan det være vi bliver positivt overraskede, hvis det bliver lidt bedre. Derudover så står Grønland ganske godt pga. flere stabiliserende faktorer. Vi har både stærke fiskeriaktører, der sikrer eksportindtægter, bloktilskud og stærke offentlige virksomheder, siger Martin Kviesgaard.

Forventer lavere overskud

Posten kursreguleringer er også ramt af situationen og med kurstab på kr. 11,6 mio. er det en væsentlig forklaring på faldet i overskuddet.

- Kigger vi fremad, så forventer vi at tjene penge i år, selvom der stadig er en usikkerhed og vi trods alt får nogle skrammer. Vi har præciseret vores forventninger til kr. 80-120 mio. og dermed er der plads til flere tab, men det er jo trods alt en betragtelig nedgang fra et overskud på 150 mio. sidste år, siger Martin Kviesgaard.

Kapitalprocenten er opgjort til 24,6% og dermed er det mere end det dobbelte af det beregnede kapitalbehov på 11,8%.

- Vi har både likviditet og kapital til at fortsætte med udlån i Grønland og det er trods alt nok den måde vi bedst kan hjælpe vores mange gode kunder igennem den noget usikre tid, slutter bankdirektør Martin Kviesgaard.


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;