Stor stigning i udlån i GrønlandsBANKEN
17. august 2022

På trods af uro i verden er der godt gang i økonomien i Grønland. Det smitter positivt af på udviklingen i GrønlandsBANKEN i første halvår af 2022, der dog også er påvirket af markedsuro.

Resultatet for banken før skat lyder på 45,8 mio. for første halvår af 2022, mod 74,8 mio. i første halvår af 2021. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør tilfredsstillende kr. 73,1 mio. mod 72,0 mio. året før.

  • Vi er tilfredse med basisdriften og så må vi leve med negative kursreguleringer i første halvår, siger bankdirektør Martin Kviesgaard

Stigende udlån viser en positiv udvikling

Udlån er steget med kr. 226 mio. siden udgangen af 2021, og udgør kr. 4.010 mio. ved første halvårs udgang.

  • Vi havde ventet en tilfredsstillende udlånsudvikling på baggrund af den fine start på 2022, hvilket giver en god fornemmelse for resten af 2022. Det er virkelig positivt at se, at kunderne stadig investerer og at vi kan bidrage til udviklingen, siger Martin Kviesgaard.

Garantierne er vokset med kr. 190,9 mio. fra kr. 1.781 mio. ved udgangen af 2021 til kr. 1.972 mio. ultimo 1. halvår 2022.

Bankens udlån og garantier er dermed steget med ca. 417 mio. kroner og er på det hidtil højeste niveau.

Stabile driftsindtægter kendetegner det 1. halvår

Netto rente-, gebyr og andre driftsindtægter i 1. halvår af 2022 viser kr. 170,9 mio. Et dermed næsten uændret billede sammenlignet med samme periode i 2021.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgangen af første kvartal 2022 kr. 97,8 mio. mod kr. 98,3 mio. i samme periode i 2021 og dermed er resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger på bankens udlån steget til kr. 73,1 mio.

Markedsuro bevirker kurstab

Rentestigninger og generel markedsuro har bevirket, at kursreguleringer ved udgangen af juni 2022 udgør et kurstab på kr. 25,2 mio. mod en kursgevinst på kr. 5,1 mio. i samme periode i 2021. Det er bankens obligationsbeholdning der har genereret kurstab som følge af rentestigningerne i årets første seks måneder.

  • Det er ikke så rart at se på, men i betragtning af den ret kraftige rentestigning så er kurstabet overskueligt. Det hører med når man har en obligationsbeholdning på over 1 mia., siger Martin Kviesgaard.

Små tab på kunders lån i banken

Til gengæld taber Grønlandsbanken ikke mange penge på udlån til bankens kunder. Nedskrivninger på udlån og garantier er reduceret med kr. 0,2 mio. i forhold til 1. halvår af 2021 og udgør beskedne kr. 2,1 mio. i første halvår 2022.

  • COVID-19 har sluppet sit greb om Grønland ind til videre, og påvirkningen af samfundet er derfor på et minimum. Vi ser samtidig en positiv udvikling i turismen i 2022, udtaler Martin Kviesgaard.

 

  • Når vi kigger fremad så er Grønland stadig et godt land at være i når der er usikkerhed omkring os. Vi skal dog være opmærksom på udviklingen med inflation og renteudvikling og ikke mindst risikoen for stigende energipriser, siger Martin Kviesgaard

I årsrapporten for 2021 blev forecast for årets resultat før skat estimeret til et interval på kr. 120-140 mio., hvilket fastholdes under forudsætning af, at der ikke er væsentlig negativ markedspåvirkning i den resterende del af året.


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;