Stor konference om bæredygtigt byggeri i Grønland
13. februar 2023

GrønlandsBANKEN og DTU afholder sammen med Inuplan, Rambøll og tntnuuk en konference om bæredygtigt byggeri den 16. og 17. februar 2023. Alle beslutningstager i byggebranchen er inviteret.

Fremtidens byggeri skal være bæredygtigt – det være sig både den måde vi vælger materialer på, den måde vi bygger på og specielt den måde, vi bor på.

Den bæredygtige dagsorden skyller ind over os allerede nu, og derfor er vi også nødt til selv at finde ud af, hvordan vi kan imødekomme krav og forventninger. Som et væsentligt element i at sikre at folk har et ordentligt livsgrundlag, på en planet i balance og med anstændig vækst, ønsker vi at få belyst de væsentligste faktorer der omhandler fremtidens byggeri – og i en mere bæredygtig retning. Formålet med konferencen er at vi bliver klogere på, hvad der forventes af de forskellige aktører i byggeriet, og målet er i sidste ende at fastsætte en grønlandsk certificeringsordning for bæredygtigt byggeri.

Grønland står med store udfordringer med renovering af den eksisterende boligmasse. En renovering heraf kræver enorme investeringer, og hvis vi ønsker fremmed finansiering med i såvel renoveringerne som nybyggerierne fremover, må vi være klar på at agere og bygge bæredygtigt. Store pensionskasser og andre institutionelle investorer stiller allerede i dag krav om at deres investeringer skal være bæredygtige. Så derfor er det mit håb, at vi indenfor relativt kort tid finder en vej til at få byggeri i Grønland bæredygtigt certificeret.” udtaler Carsten Th. Pedersen, Administrationsdirektør i GrønlandsBANKEN.

Tove Lading, der er lektor i arktisk byggeri på DTU, peger også på nødvendigheden af, at vi nu kommer i gang med at få sat rammerne for hvordan både nybyggeri, men specielt også renovering af eksisterende boligmasse, kan ske på den bedst tænkelige måde fremover.

”Med de specielle forhold vi har i Grønland, og med den tradition vi har for at bygge og leve her i landet, er det en stor gave til landet at starte med at fokusere på rammebetingelserne for bæredygtigt byggeri nu og i fremtiden” udtaler Tove Lading.


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;