GrønlandsBANKENs kvartalsregnskab Q3 2021
03. november 2021

GrønlandsBANKEN med tilfredsstillende resultat for årets første tre kvartaler

I de første tre kvartaler af 2021 leverer GrønlandsBANKEN et resultat på kr. 114,4 mio. før skat mod 94 mio. i samme periode af 2020.

2020 var særligt påvirket af Covid-19-pandemien, men i takt med den reducerede usikkerhed er resultatet i 2021 løftet af pæne kursreguleringer på kr. 7,7 mio. og meget begrænsede nedskrivninger på kr. 1,6 mio. på bankens udlån og garantier.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger er næsten uændret med kr. 108,3 mio. mod kr. 109,1 mio. i 2020.

GrønlandsBANKENs udlån og garantier er steget med mere end 400 mio. det seneste år til 5,8 mia. og dermed ser Bankdirektør, Martin Kviesgaard positivt på udviklingen.

- Virksomheder er ikke ramt af nedlukninger længere, hvilket har påvirket økonomien og investeringslysten positivt. Turist-, transport- og hotelbrancherne er dog stadig påvirket af pandemien, men der er tydelig fremgang hen over sommer og efterår.

Bankdirektøren fremhæver at banken står klar til at låne penge ud, men det kræver samtidig stabilitet i og omkring erhvervslivet.

- Der er fornuftigt gang i investeringerne, men vi vil gerne låne mere ud. Det er vigtigt for Grønlands udvikling, at der kommer flere investeringer på turismeområdet og i boliger. Samtidig skal der gang i de forskellige regioner og i råstofindustrien. Det forudsætter at virksomhederne har attraktive og forudsigelige rammer at agere i.

Omkostninger stiger - en naturlig del af udviklingen

Regnskabet viser en stigning i omkostninger til IT, compliance, samt flere ansatte, hvilket ifølge bankdirektøren skyldes den fremtid vi kigger ind i.

- Det er de krav vi er underlagt og ikke mindst et vilkår for at drive bank. Øgede omkostninger til IT, compliance og ikke mindst flere medarbejdere er en naturlig udvikling. Vi har kalkuleret med det, men er naturligvis opmærksomme.

GrønlandsBANKEN har nu 137 medarbejdere med ca. 8 år i gennemsnitlig anciennitet.

 - Jeg synes vi er lykkedes godt med rekruttering og udvikling af vores medarbejdere. Det er med til at gøre banken til en attraktiv arbejdsplads og det sikrer en stabilitet i relationen med vores mange kunder og mulighed for at levere gode kundeoplevelser

Opjusterer forventninger til årsresultat

Ved årets start forventede banken et årsresultat før skat på kr. 115-135 mio. , men det blev den 19. oktober opjusteret til et forventet resultatet på 135-150 mio., mod et resultat på kr. 130,9 mio. i 2020.

- Det er positive kursreguleringer og meget små tab på bankens udlån, der er årsagen til

opjusteringen, slutter bankdirektøren

 

Kvartalsregnskab Q3 2021 (17)


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;