Tilfredshed i GrønlandsBANKEN
10. maj 2022

Banken leverer i første kvartal 2022 et resultat på kr. 29,6 mio. før skat, mod kr. 40,2 mio. i 2021. Basisdriften er forbedret med kr. 3,8 mio. til kr. 40,9 mio., mens det er negative kursreguleringer på kr. 10,7 mio., som følge af kurstab på bankens obligationsbeholdning, der trækker resultatet ned. Tab og nedskrivninger på bankens udlån falder til kr. 0,7 mio. fra kr. 0,9 mio. i første kvartal 2021. 

GrønlandsBANKEN har øget udlån og garantier i første kvartal med kr. 126 mio. til kr. 5,7 mia.

- Det er en fin start på året og positivt at der er godt gang i aktiviteten hos både privat og erhvervskunder.
Særligt erhvervskunderne har travlt og det smitter af hos os, siger bankdirektør Martin Kviesgaard

Grønlandsbanken mærker endnu ikke meget til udfordringer som følge af stigende rente og inflation.

- Grønland har mærket rentestigningen på realkreditlån, men boligejerne er godt beskyttet med fastrentelån, så det er primært første-gangs-købere der kan mærke, at der skal sættes lidt mere af til boligomkostninger og måske må købe en lidt mindre bolig.

 - Stigende priser kan mærkes i husholdninger og i byggeriet. Men vi har jo hidtil haft gavn af at energipriserne ikke er slået igennem i Grønland. Effekten er dermed ikke så stor, som i andre lande, men det er endnu for tidligt at sige om og hvornår det slår mere igennem her. Hidtil er det stigende byggepriser og dagligvarer, hvor det er tydeligst.

Bankdirektøren understreger, at der er gode udviklingsmuligheder i samfundet, hvis der skabes gode rammer.

- Kigger vi lidt frem så er det mulighederne på turismeområdet og en reform af det kystnære fiskeri der kan give muligheder. Samtidig er det væsentligt med boligbyggeri og renovering af boliger i særligt de største byer.

Omkostninger i ro

Omkostningerne i regnskabet er uændret på kr. 49,2 mio. i årets første kvartal.

- På sigt vil vi naturligvis se en stigning, men det er positivt, at der er ro på denne post lige nu. Vi kommer fortsat til at investere i medarbejdere og IT for at kunne levere god rådgivning og de rigtige IT-løsninger til vores mange kunder.

Små nedskrivninger og tab

Grønlandsbankens tab og nedskrivninger på udlån er faldet til kun kr. 0,7 mio. fra kr. 0,9 mio. i samme periode af 2021. Det står i kontrast til det stærkt Covid-19-påvirkede første kvartal af 2020, hvor tallet udgjorde kr. 9,2 mio.

- Nedskrivningsniveauet er lavt og vidner om solide erhvervs- og privatkunder med lån i banken.

- Kigger vi lidt frem, så er det særligt de turisme-relaterede virksomheder og hoteller, der virkelig ser lysere tider i møde, men i det hele taget ser vi at langt de fleste virksomheder kommer med pæne tal, siger Martin Kviesgaard.

Plads til vækst

Kapitalprocenten udgør 24,4% og er dermed komfortabelt over det beregnede solvensbehov på 10,7%.

- Vi vurderer, at det er vigtigt at ha’ en solid bank i Grønland og samtidig skal der være plads til yderligere vækst, siger Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKEN forventning til hele 2022 er uændret med et forventet resultat på kr. 120-140 mio. før skat mod 158,9 mio. i 2021.


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;