1. kvartal 2023
09. maj 2023

Tilfredshed i GrønlandsBANKEN

Banken leverer i første kvartal 2023 et resultat på kr. 49,4 mio. før skat, mod kr. 26,8 mio. i første kvartal i 2022. Basisdriften er forbedret med kr. 10,3 mio. til kr. 48,5 mio., mens negative kursreguleringer på kr. 10,7 mio. i 2022 er vendt til en kursgevinst i 2023 på kr. 7,9 mio. Tab og nedskrivninger på bankens udlån stiger til kr. 7 mio. fra kr. 0,7 mio. i første kvartal 2022. 

GrønlandsBANKEN har øget udlån i første kvartal med kr. 45 mio. til kr. 4.399 mio. og sammen med Nationalbankens forhøjede renter er det baggrunden for fremgangen.    

  • Det er en rigtig fin start på året. Udlånsvæksten er helt afgørende for den markante stigning i indtægterne. På 15 måneder er udlånet løftet med over kr. 600 mio. og det er en markant udvikling. Det vidner om, at der er gang i særligt erhvervslivets investeringer i Grønland og så er det for mig også et bevis for, at vi er ganske konkurrencedygtige, siger bankdirektør Martin Kviesgaard

Grønlandsbanken mærker endnu ikke meget til udfordringer som følge af stigende rente og inflation.

  • Grønland har mærket rentestigningen på realkreditlån, men boligejerne er godt beskyttet med fastrentelån, så det er primært første-gangs-købere der kan mærke det. Omvendt får kunder med større indlån i banken nu endelig en pæn rente på deres indestående.
  • Stigende priser kan mærkes i husholdninger og i byggeriet. Energipriserne må forventes at stige mærkbart fra sidst på året, men pt. påvirker det dermed ikke på anden måde end at kunderne skal være klar til at leveomkostningerne må forventes at stige noget. Effekten er dermed slet ikke så stor, som i andre lande.

Bankdirektøren ser gode udviklingsmuligheder i samfundet.

  • Jeg synes der er godt gang i turismeområdet og kunne vi få forløst mulighederne, der ligger i fiskeriet, råstofindustri og på baggrund af et løft i uddannelsesniveauet på sigt, jamen så er der også muligheder for en stærk samfundsudvikling i de kommende år. I Grønlandsbanken vil vi gøre, hvad vi kan for at bidrage til en stærk udvikling af Grønland.

Omkostninger stiger

Omkostningerne i regnskabet stiger til kr. 56,9 mio. i årets første kvartal.  

  • Det er en betydelig stigning som dækker over at vi investerer i medarbejdere, IT, compliance og uddannelse og så er vi meget mere ude i kystbyerne end vi kunne sidste år. Det er sådan set positivt og vi kommer fortsat til at investere i medarbejdere og IT for at kunne levere god rådgivning og de rigtige IT-løsninger til vores mange kunder. Indtægterne følger til gengæld godt med, så vi synes det ser fornuftigt ud.

Små nedskrivninger og tab

Grønlandsbankens tab og nedskrivninger på udlån er på kr. 7 mio. hvilket er en stigning fra kr. 0,7 mio. i samme periode af 2022.   

  • Det svinger kvartal for kvartal. I første kvartal 2020 nedskrev vi kr. 9,2 mio. og endte alligevel med et lavt niveau for hele året. Det er fortsat et lavt nedskrivningsniveau og vidner om solide erhvervs- og privatkunder med lån i banken. For hele året forventer vi fortsat et lavt niveau.

Plads til vækst

Kapitalprocenten udgør 23% og er dermed komfortabelt over det beregnede solvensbehov på 11,1%.   

  • Vi vil fortsat øge kapitalberedskabet. Det er vigtigt at ha’ en solid bank i Grønland og samtidig skal der være plads til yderligere vækst, siger Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKEN forventning til hele 2023 blev opjusteret den 24. april til et forventet resultat på kr. 145-185 mio. før skat mod 109,1 mio. i 2022.


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;